Pogłębiają się negatywne tendencje w białoruskiej gospodarce. W ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku Produkt Krajowy Brutto był niższy o 3,7 procent niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Po pierwszych 9 miesiącach spadek produkcji przemysłowej wyniósł 7,1 procent. Produkcja rolna zmniejszyła się o 3,1 procent, a inwestycje w kapitał trwały spadły o 13,9 procent. Zanotowano natomiast niewielki - niespełna jednoprocentowy - wzrost detalicznego obrotu handlowego.

Na sytuację ekonomiczną Białorusi wpływają problemy jej najważniejszych partnerów gospodarczych - Rosji i Ukrainy - oraz niskie ceny ropy naftowej. W ostatnim czasie widać ocieplenie relacji Białorusi z państwami zachodnimi. Może to w przyszłości wpłynąć na nowe kredyty i zwiększoną współpracę gospodarczą.