Zinformacji GP wynika, że dzisiejsza rada nadzorcza zajmie się sprawą zmian składu zarządu PKO BP, ale nie wiadomo, czy decyzje w tej sprawie zapadną na tym posiedzeniu. W tej chwili największe szanse na stanowisko prezesa ma Sławomir Skrzypek. Skrócenie posiedzenia, wcześniej zaplanowanego na dwa dni – od 18 do 19 grudnia może świadczyć o tym, że kluczowe decyzje w sprawie składu zarządu zapadną w następnych miesiącach. Szanse na wejście w jego skład ma też wiceprezes ZUS Ireneusz Fąfara. Przypomnijmy, że w listopadzie nie czekając na wybór nowego prezesa do zarządu weszli Wojciech Kwiatkowski oraz Jarosław Myjak, który jednak miesiąc temu złożył rezygnację. Do niedawna główną przeszkodą w objęciu fotela szefa największego banku przez Sławomira Skrzypka był brak wymaganego przez Komisję Nadzoru Bankowego doświadczenia w kierowaniu instytucją finansową. Panuje przekonanie, że Sławomir Skrzypek nie miałby problemu z uzyskaniem zgody KNB. Skrzypek w grudniu 2005 r. został wiceprezesem zarządu PKO BP, a od 29 września 2006 r. pełni obowiązki prezesa zarządu.