Wirtualna Polska kupiła Finansowysupermarket.pl za 12,3 mln zł

Transakcję zawarto między Money .pl, spółką zależną Wirtualnej Polski, a dwoma sprzedającymi: MDNLM Trading Limited oraz BUYSYSNET Holdings Limited.

"Nabycie udziałów zostanie sfinansowane z pożyczki udzielonej Money.pl przez spółkę ze środków pozyskanych przez spółkę z emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki w ramach oferty publicznej" - napisano.

W komunikacie podano, że akwizycja ta "wpisuje się w strategię spółki, która zakłada inwestycje w spółki świadczące usługi komplementarne do usług podmiotów z grupy kapitałowej spółki oraz w produkty uzupełniające jej portfolio". (PAP)