Branża technologiczna potrzebuje kobiet. Tymczasem olbrzymi potencjał pań, jaki mógłby zostać wniesiony w tę branżę wciąż nie jest wykorzystany. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i firmę Siemens na podstawie badań.

Z raportu wynika, że kobiety stanowią obecnie 20-25 procent pracowników polskich firm technologicznych o charakterze innowacyjnym.Na stanowiskach menedżerskich jest ich jeszcze mniej. Zdaniem Pełnomocniczki Rządu do spraw Równego Traktowania Małgorzaty Fuszary, potrzebna jest dbałość o równość kobiet i mężczyzn w otoczeniu technicznym i technologicznym. Niezbędna jest także dbałość o równość płacową, równość w edukacji i zwalczanie stereotypów. Wiele kobiet studiuje na przykład matematykę i otoczenie zakłada, że będą nauczycielkami tego przedmiotu, a to przecież nie o to chodzi - zaznaczyła profesor Fuszara. Dodała, że tego typu stereotypy pojawiają się na różnych poziomach. Zaznaczyła, że nie są to bariery instytucjonalne ale tkwiące w nas wszystkich.
Same badane respondentki doceniają wagę promowania wzorców kobiet , które zrobiły karierę w branży technologicznej i w nauce. Uważają też, że nauczanie przedmiotów ścisłych w szkołach powinno być efektywniejsze.