Chiński bank centralny obniżył główną stopę procentową o 25 setnych punktu procentowego. Ma to pobudzić wzrost gospodarczy.

Bank centralny podjął tę decyzję po wczorajszym załamaniu na światowych giełdach. Rynki zareagowały na nią pozytywnie. Kurs akcji w Londynie wzrósł o 3,3 procent, we Frankfurcie nad Menem o 4,4 procent, a w Paryżu o 4,6 procent.

Oświadczenie chińskiego banku centralnego głosi, że obniżka stóp procentowych zmniejszy społeczne koszty wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarki. Szef biura badań banku, Lu Lei, powiedział, że obniżka powinna ułatwić prowadzenie ostrożnej polityki monetarnej. Pomoże też utrzymać płynność chińskiego systemu finansowego.