Zamiast odbierać awizowane przesyłki z poczty, do ich odbioru możemy upoważnić inną osobę. Pełnomocnictwo pocztowe jest odpłatne i może dotyczyć stałego lub okresowego odbioru przesyłek. Jeżeli na poczcie złożymy zastrzeżenie, naszych zakupów nie odbiorą nawet domownicy.
Nie zawsze sprzedawcy internetowi oferują nam wysyłkę zakupów kurierem. Jeśli jednak jest taka możliwość, jest to opcja droższa od tradycyjnej przesyłki pocztowej i mało opłacalna przy zakupach za mniejsze kwoty. Co więc zrobić, by móc korzystać z tańszych doręczeń i nie ryzykować, że listonosz przyniesie nam zamówienie w momencie, kiedy jesteśmy w pracy lub w szkole, a paczki nie może odebrać nikt z domowników? Wystarczy mieć zaufaną sąsiadkę na emeryturze i trochę czasu, by zgłosić się na pocztę i upoważnić tam sąsiadkę do odbioru przychodzących do nas paczek. Listonosz zostawia awizo nie tylko w przypadku nieobecności adresata lub innych osób uprawnionych do odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego. Zawiadomienie takie pozostawia się również w przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki nierejestrowanej, której kształt lub wymiary nie pozwalają na jej włożenie do skrzynki oddawczej (to praktycznie reguła w przypadku zakupów internetowych).

Wystarczy wypełnić formularz

- Zgodnie z przepisami pocztowymi przesyłkę lub przekaz pocztowy doręcza się adresatowi lub osobie upoważnionej przez adresata na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych lub na podstawie pełnomocnictwa do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych (tzw. pełnomocnictwa pocztowego) - tłumaczy Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.
Pełnomocnictwa pocztowego możemy udzielić, składając pisemne oświadczenie w obecności upoważnionego pracownika Poczty Polskiej w placówce pocztowej (albo - w przypadku gdy adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, w miejscu jego pobytu) oraz okazując dokument stwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy inny dokument ze zdjęciem. Warunkiem jest wypełnienie odpowiedniego formularza pełnomocnictwa (wzór powyżej) i wskazanie dokładnych danych adresowych pełnomocnika lub pełnomocników. Na formularzu trzeba też złożyć podpis w obecności pracownika poczty.

Jednorazowo lub na stałe

Pełnomocnictwo pocztowe jest odpłatne i może dotyczyć stałego lub okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek lub przekazów albo jednorazowego odbioru określonej przesyłki lub przekazu. Może ono być odwołane w każdym czasie. Taka forma doręczeń jest niezastąpiona podczas dłuższych nieobecności w miejscu zamieszkania (powyżej dwóch tygodni).
Do odbioru przychodzących do nas paczek są z mocy prawa upoważnione osoby pełnoletnie, które razem z nami mieszkają. Gdy jednak chcemy, żeby adresowane do nas przesyłki mogły być odbierane tylko osobiście, w placówce pocztowej możemy złożyć zastrzeżenia w zakresie doręczenia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego (chyba że wystawiliśmy wcześniej pełnomocnictwo pocztowe).
OPŁATY ZA PEŁNOMOCNICTWO POCZTOWE
• do stałego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek: 21,00 zł
• do okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek - na okresy miesięczne; za każdy miesiąc lub jego część: 4,50 zł
• do jednorazowego odbioru określonej przesyłki: 2,00 zł
Podstawa prawna
• Ustawa z 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2003 r. nr 130, poz. 1188 z późn. zm.).
• Rozporządzenie ministra infrastruktury z 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U. z 2004 r. nr 5, poz. 34 z późn. zm.).