Kirgistan, przystępując do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, zachował na okres przejściowy narodowe stawki podatku na ponad 160 importowanych towarów. Chodzi między innymi o materiały do produkcji maszyn, pasze dla ryb, herbicydy i kombajny do zbioru buraków.

Euroazjatycka Unia Gospodarcza została powołana w maju 2014 roku na bazie istniejącej Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Przewiduje swobodny przepływ kapitału, siły roboczej, towarów i usług. Określana jest jako alternatywa dla Unii Europejskiej.