Wg. Urzędu to o ponad połowę krócej niż w analogicznym okresie 2014 roku, gdy na decyzję w sprawie koncentracji czekano średnio 67 dni.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji wprowadziła uproszczone i skrócone procedury dotyczące kontroli koncentracji. Zamiast wcześniejszego dwumiesięcznego terminu na rozpatrzenie wszystkich spraw wprowadzona została dwuetapowa analiza wniosków. Proste koncentracje rozpatrywane są w ciągu miesiąca, natomiast bardziej złożone przez dodatkowe cztery. Nowela nadała też Urzędowi uprawnienia do zgłoszenia zastrzeżeń do planowanej koncentracji. Ma to umożliwić przedsiębiorcy merytoryczne ustosunkowanie się do zarzutów.

Urząd poinformował także, iż wydał trzy postanowienia o przedłużeniu postępowania o 4 miesiące.

"Dzieje się to w sprawach szczególnie skomplikowanych; w takich, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji lub wymagających przeprowadzenia badania rynku" - napisano.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. (PAP)