Korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych zyskało status najistotniejszego instrumentu strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Coraz częściej dotyczy to również zarządzania należnościami.
Praktyka firm zajmujących się monitorowaniem i windykacją należności wykazuje, iż najczęściej motywem podjęcia decyzji o wykorzystaniu outsourcingu jest z jednej strony chęć zachowania lub odzyskania płynności finansowej firmy, niskie koszty outsourcingowanych zadań (zwykle wynagrodzenie prowizyjne zależne od skuteczności). Z drugiej strony - ograniczenie ryzyka ekonomicznego, szczególnie w obszarach wymagających inwestycji, takich jak utrzymywanie własnych działów windykacji, zakup kosztownych technologii itp.

Dla kogo i po co

Ekonomiczne uzasadnienie outsourcingu usług windykacyjnych powinno jednak zainteresować przedsiębiorstwa borykające się z problemami restrukturyzacji i pragnące zbudować solidne podstawy finansowe swojej działalności.
Czynności służące odzyskiwaniu należności, zlecane wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym są wyjątkowym rodzajem outsourcingu. Nie dość, że przynoszą korzyści natury ogólnej, to dodatkowo są jednym z nielicznych sposobów odzyskiwania środków finansowych. Sprawne zarządzanie należnościami, a w sytuacjach krytycznych - szybkie i skuteczne ich windykowanie, uprzedzające działania innych wierzycieli wobec wspólnego dłużnika, decydować mogą o przetrwaniu firmy.

Monitoring płatności

Outsourcing usług windykacyjnych przewiduje różne formy aktywności firmy zewnętrznej. Należy się kierować podstawową zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, zatem pierwszym etapem dochodzenia należności jest właściwy monitoring płatności.
W przypadku problemów z płatnościami lub w fazie najwcześniejszej - pozyskiwania klienta - firmy windykacyjne oferują usługi związane z dostarczeniem informacji (wywiad gospodarczy) o sytuacji kontrahenta. Pozwala to podjąć decyzję o wysokości udzielonego kredytu kupieckiego, sposobie i terminie płatności, ewentualnym jej odroczeniu bądź szybkim przystąpieniu do windykacji. W drodze polubownej, sprawnie przeprowadzonej egzekucji przedsiębiorca ma największe szanse na odzyskanie pieniędzy.
Jeżeli zaś sytuacja kontrahenta nie pozostawia wątpliwości, że należy rozpocząć egzekucję sądowo-komorniczą, zlecenie tych czynności wyspecjalizowanej firmie także wydaje się rozsądnym posunięciem.

Moda czy standard

Postrzeganie outsourcingu usług windykacyjnych w kategoriach mody biznesowej, zaczerpniętej z doświadczeń gospodarek Europy Zachodniej i USA jest niewystarczające.
Ta coraz powszechniejsza tendencja zarządzania wierzytelnościami stała się koniecznością wynikającą nie tylko z naturalnego rozwoju wolnego rynku, ale przede wszystkim jest wręcz wymogiem coraz wyraźniejszego wzrostu gospodarczego - jego dynamika, mimo oczywistych zagrożeń, powinna się utrzymywać na obecnym poziomie.
Ważne!
Efektem ubocznym zwiększającej się liczby transakcji handlowych będzie wzrost liczby niespłaconych zobowiązań. Zatem zapotrzebowanie na outsourcing usług windykacyjnych będzie wciąż rosło