Wicepremier przedstawił dziś plan, który pozwoli to osiągnąć. Chce nakłonić przedsiębiorców do zwiększenia produkcji i zmniejszenia zużycia energii. Podkreśla, że polski biznes musi tworzyć więcej dobrych miejsc pracy i zwiększyć sprzedaż za granicę.

Obecnie udział przemysłu w gospodarce narodowej sięga 22 procent. Ambicją ministerstwa jest 25 procentowy udział przemysłu w całej gospodarce.

Wicepremier dodaje, że konkurencja w światowej produkcji jest coraz ostrzejsza. Między sobą rywalizują nie tylko państwa i korporacje, ale także poszczególne fabryki w ramach jednego koncernu.

Reklama

Żeby poprawić warunki prowadzenia firmy ministerstwo gospodarki postawi między innymi na stanowienie prostego prawa czy wsparcie edukacji zawodowej. MG chce też ograniczyć wpływ produkcji na środowisko. Chodzi przede wszystkim o mniejsze zużycie energii elektrycznej i wody. Resort apeluje o pomoc między innymi do Polskich Inwestycji Rozwojowych,

Agencji Rozwoju Przemysłu czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ministerstwo Gospodarki, które przygotowało dokument: „Priorytety polityki przemysłowej do roku 2020” w najbliższych tygodniach skieruje go Komitetu Stałego Rady Ministrów.