Grecja nie psuje nastrojów dyrektorom finansowym. Takie wnioski przynosi raport firmy doradczej Deloitte.

Jeden z autorów opracowania Krzysztof Pniewski powiedział IAR, że badanie przeprowadzone w maju, kiedy kryzys grecki narastał, a w Polacy wybierali prezydenta, pokazało spory optymizm osób odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstw. Ekspert wyjaśnia, że dyrektorzy finansowi wierzą w to, że kryzys zostanie rozwiązany.

Krzysztof Pniewski wskazuje, że pomimo dużej wagi greckich problemów, rynek walutowy reaguje na nie w sposób umiarkowany. Uważa, że wynika to pozytywnego nastawienia inwestorów, którzy niejeden kryzys już widzieli.

Dyrektorzy finansowi są też optymistyczni w zakresie finansowania przedsięwzięć i nie obawiają się sięgania po kredyt. Wielu z nich uważa, że nastał dobry czas na inwestycje. Główne ryzyka, których się obawiają to obawa przed spadkiem popytu i presja na obniżanie cen.