Zwycięzcą drugiej edycji naszego konkursu został zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego za tanią i szybką metodę diagnostyki sepsy
1. miejsce – dr Tomasz Gosiewski, prof. Małgorzata Bulanda, dr Agata Pietrzyk, dr Monika Brzychczy-Włoch / Dziennik Gazeta Prawna
1. wyróżnienie – dr Katarzyna Wilpiszewska, mgr Adrian Antosik / Dziennik Gazeta Prawna
2. wyróżnienie – prof. Grzegorz Mutke / Dziennik Gazeta Prawna
3. wyróżnienie – dr hab. Marcin Struszczyk / Dziennik Gazeta Prawna
Uroczysta gala w Centrum Nauki Kopernik zakończyła wczoraj drugą edycję konkursu „Eureka! DGP”. Jest to inicjatywa służąca promocji dorobku polskiej nauki. W jej ramach przez 20 tygodni w weekendowych wydaniach naszej gazety publikowaliśmy materiały dotyczące wynalazków opracowanych na uczelniach i w instytutach naukowych. Takich publikacji było razem 40.
W tym roku do konkursu prace zgłosiło 17 uczelni i 13 instytutów badawczych, które nadesłały 80 wynalazków z dziedzin tak różnych, jak fizyka, chemia, materiałoznawstwo, mechanika, a nawet rolnictwo. Główną nagrodą w konkursie jest 30 tys. zł dla zwycięskiego zespołu i kampania reklamowa w mediach firmy Infor Biznes – wydawcy DGP – o wartości 50 tys. zł dla jednostki, z której zespół pochodzi. Partnerami konkursu są Polpharma i Targi Kielce.
Wręczeniu nagród towarzyszyła debata „Wynalazki są. Co dalej? Czyli o komercjalizacji nauki w Polsce”. W jej trakcie zgromadzeni mogli usłyszeć o dobrych przykładach komercjalizacji. Monika Lamparska-Przybysz, kierownik ds. pozyskiwania funduszy w Polpharmie, podała przykład współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Z kolei Agnieszka Wicha-Dauksza, dyrektor wydziału public relations i marketingu Targów Kielce, podała przykład targów InnoTech jako nietypowej przestrzeni, w której wynalazcy mogą się spotkać z biznesem.
Zwycięzców wybierała kapituła, w składzie której zasiadali: prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego; dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej; Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik; Andrzej Godlewski, zastępca dyrektora Programu 1 Telewizji Polskiej; Iwona Kostka-Kwiatkowska, dyrektor Czwórki Polskiego Radia; prof. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes Naukowej Fundacji Polpharmy; Aleksandra Magaczewska, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu; Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targi Kielce; dr hab. Roman Szewczyk, członek Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk; oraz Jadwiga Sztabińska, redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej.
Kapituła przyznała trzy wyróżnienia ex aequo. Pierwsze trafiło do zespołu z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: dr Katarzyny Wilpiszewskiej, mgr. Adriana Antosika i prof. Tadeusza Spychaja, którzy opracowali „biodegradowalną folię oraz sposób jej otrzymywania”. To materiał otrzymany z pochodnych skrobi i celulozy, który może znaleźć wykorzystanie np. jako osłona dla nasion, chroniąca je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią.
Drugie wyróżnienie otrzymał zespół z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach pod kierownictwem mgr. Huberta Logiewy w składzie: prof. Grzegorz Mutke, prof. Adam Lurka, prof. Józef Dubiński, prof. Marian Turek. Naukowcy z GIG opracowali „sondę do pomiaru dużych prędkości drgań wstrząsów w podziemnych wyrobiskach górniczych”, czyli urządzenie, które zapewnia w kopalniach dodatkowe informacje dotyczące nadchodzących wstrząsów. Trzecie wyróżnienie przypadło zespołowi z Instytutu Technologii Bezpieczeństwa Moratex w Łodzi pod kierownictwem dr. hab. Mariana Struszczyka w składzie: mgr Dorota Zielińska, dr Karolina Olszewska, dr Bogumiła Deczyk-Olejniczak, dr Joanna Kozłowska, mgr Łukasz Wierzbicki oraz prof. Marcin Leonowicz. Wyróżniony wynalazek to „podkładka antyugięciowa”, czyli wkład do kamizelki kuloodpornej z cieczy, która pod wpływem siły pocisku zachowuje się jak ciało stałe.
Pierwszą nagrodę kapituła przyznała wynalazkowi zespołu z Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: dr Tomasz Gosiewski, dr Monika Brzychczy-Włoch, dr Agata Pietrzyk oraz prof. Małgorzata Bulanda. Wynalazek nazywa się „sposób detekcji bakterii i grzybów metodą nested”. To metoda szybkiej i taniej diagnostyki sepsy.
W ramach konkursu odbyło się również głosowanie internetowe, w ramach którego internauci wybrali trzy najlepsze ich zdaniem wynalazki. Największe uznanie internautów zdobył „sposób kriokonserwacji gamet i zarodków”, zgłoszony przez zespół z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja z Krakowa. Drugie miejsce przypadło „podwodnemu zespołowi prądotwórczemu i sposobowi posadowienia w morskiej toni wodnej”, zgłoszonemu przez Akademię Morską w Szczecinie. Trzecie miejsce zajął zdobywca nagrody głównej – wynalazek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. ©?
Najlepsze wynalazki wskazali też w głosowaniu internauci