Przypomnijmy: urzędnicy jeszcze kilka miesięcy temu postulowali, aby za biznes uznawać nie tylko to, co ma przynosić zysk, lecz również to, co spełnia „inny cel gospodarczy”. Jak się jednak okazało, zmiana ta przełożyłaby się na ogrom problemów. Eksperci zastanawiali się np., czy będzie to oznaczało konieczność rejestracji działalności m.in. blogerów oraz organizacji non profit.
– Dobrze się stało, że postanowiono utrzymać zarobkowość jako jeden z wymogów – mówi radca prawny Bartosz Wyżykowski, zastępca dyrektora departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.
I przekonuje, że tak istotna zmiana definicji mogłaby wywołać lawinę wątpliwości wśród samych urzędników oraz potencjalnych przedsiębiorców. Mało przydatne stałoby się także dotychczasowe orzecznictwo sądowe.
Dzięki nowym przepisom na znaczeniu zyskają organizacje przedsiębiorców. Obecnie mogą one – na podstawie art. 31 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego – w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w nim. Warunkiem jednak jest, aby przemawiał za tym interes społeczny. Już od 1 stycznia organizacje reprezentujące przedsiębiorców będą mogły włączyć się w działania na rzecz swojego członka we wszelkich sytuacjach, w których będzie on sobie tego życzył.
Prawo działalności gospodarczej ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Z danych ministerstwa wynika, że nowe regulacje będą dotyczyły blisko 4 mln podmiotów gospodarczych, 27 tys. organów administracji, 6 tys. organizacji przedsiębiorców oraz blisko 40 instytucji kontrolujących prowadzenie biznesu.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przesłany do konsultacji