Wniosek w sprawie omijania przez Chiny ceł antydumpingowych został złożony w połowie kwietnia przez jednego z unijnych producentów paneli słonecznych. Komisja Europejska uznała, że dokument zawiera wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania.

W jego ramach Bruksela chce sprawdzić, które firmy w Malezji i na Tajwanie same są producentami paneli wysyłanych do Europy, a które zajmują się jedynie eksportem chińskich produktów.

W tym celu do odpowiednich przedsiębiorstw zostaną przesłane kwestionariusze. W niektórych przypadkach możliwe są przesłuchania.

Cła antydumpingowe na niektóre panele słoneczne z Chin zostały wprowadzone w Unii Europejskiej w 2013 roku i mają obowiązywać do początku grudnia.