Przychody ogółem i koszty przedsiębiorstw co prawda wzrosły w I kw. 2023 r., ale dynamika jest niższa niż w 2022 r. i to mimo wzrostu cen.

Poziom przychodów ze sprzedaży spadł natomiast, co odbiło się na rentowności. Pogorszenie miało miejsce w większości branż, co jest skutkiem wzrostu kosztów działalności.

– W najbliższych miesiącach ten trend powinien zostać zahamowany przede wszystkim z powodu spadających cen energii i uruchomienia programu pomocowego dla branż energochłonnych – uważa Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.

Maj nie przyniósł lepszego odczytu wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury wśród przedsiębiorstw. We wszystkich branżach, poza handlem detalicznym, jest poniżej średniej długookresowej. Korzystnie oceniają ją tylko dwa sektory: finansowy i ubezpieczeniowy oraz informacja i komunikacja.

Inaczej jest w przypadku nastrojów konsumentów. Zarówno bieżący, jak i przyszły wskaźnik poszedł w maju w górę. ©℗

Wskaźnik ufności konsumenckiej / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe