Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych spadła o 6,4% r/r w kwietniu 2023 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 14,8%.

"W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 6,4% w porównaniu z kwietniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 12,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z marcem br. spadła o 14,8%. W okresie styczeń-kwiecień br.

produkcja sprzedana przemysłu była o 1,9% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 14,9% w sto-

sunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,4% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6% niższym w porównaniu z marcem br., podał też urząd.

Konsensus rynkowy to spadek produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 3,5%.

"Spośród głównych grupowań przemysłowych w kwietniu br. odnotowano znaczny spadek w skali roku w produkcji dóbr związanych z energią - o 14,5%, dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 13,5%, dóbr zaopatrzeniowych - o 10,8% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 5,3%.

Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych - o 7,2%" - czytamy dalej.

(ISBnews)