"Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.)) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4054,89 zł"

W IV kw. 2014 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3942,67 zł, a w I kw. 2014 r. - 3895,31 zł.