Zrównoważony rozwój firmy opiera się między innymi na zaspokajaniu potrzeb biznesowych w sposób niezagrażający środowisku. Zabieg niesie za sobą nie tylko korzyści ekonomiczne, co łatwo wykazać na przykładzie opakowań wtórnych i trzeciorzędnych. Poprawia też wizerunek przedsiębiorstwa oraz sprzyja planecie. Badania przeprowadzone przez organizacje Nielsen dobitnie ukazują, że aż 81% konsumentów z całego świata oczekuje od firm troski o środowisko. Czy da się ten efekt uzyskać za pośrednictwem zastosowania odpowiednich opakowań?

Z artykułu dowiesz się między innymi:

Co to jest polityka zrównoważonego rozwoju?

Jak polityka zrównoważonego rozwoju wpłynie na wizerunek firmy?

Jak najprościej zastosować strategię zrównoważonego rozwoju?

Jakie są najpopularniejsze opakowania ekologiczne?

SPIS TREŚCI

Czy opłaca się wdrażać politykę zrównoważonego rozwoju w firmie?

Jak wykorzystać zasady zrównoważonego rozwoju dla wizerunku firmy?

Zrównoważony rozwój firmy – od czego zacząć?

Z czego wykonywane są najpopularniejsze opakowania ekologiczne?

Czy warto korzystać z opakowań ekologicznych?

Czy opłaca się wdrażać politykę zrównoważonego rozwoju w firmie?

Wzrost ekologicznej świadomości konsumentów dla wielu firm jest bodźcem do intensywnego wdrożenia polityki zrównoważonego rozwoju.

Strategia taka pozwala na doskonalenie wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w celu efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów, czy to wytwórczych, czy też wspierających obsługę podmiotu. W efekcie przedsiębiorstwo staje się bardziej przyjazne dla środowiska, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność.

Co ciekawe, działanie takie poza pozytywnym wpływem na środowisko, niesie za sobą także cały wachlarz korzyści stricte marketingowych.

Marki kojarzone z nurtem pro – eko stale notują wzrost liczby klientów, a co za tym idzie, poprawie ulegają wskaźniki ekonomiczne. Rośnie też świadomość samej marki, a z nią rzesza lojalnych konsumentów dóbr wytwarzanych bądź dystrybuowanych przez daną firmę.

Jak wykorzystać zasady zrównoważonego rozwoju dla wizerunku firmy?

W tym celu warto zadbać o to, by starania zarządów przedsiębiorstw były należycie wyeksponowane.

Pro – ekologia stosowana w firmie odbierana jest w trzech aspektach:

Społecznym;

Edukacyjnym;

Ekonomicznym.

Aspekt społeczny

Sprzyjanie środowisku tworzy pozytywną atmosferę w miejscu pracy, wskazuje też na troskę o dobro pracowników oraz klientów. W odróżnieniu od tworzenia populistycznych opisów misji realizowanych przez dany podmiot realna dbałość o otoczenie odbierana jest powszechnie z dużym uznaniem.

Aspekt edukacyjny

Poprzez wdrożenie rozwiązań ekologicznych firma edukuje klientów, wskazując na potrzeby środowiskowe, zachęca do korzystania z produktów uzyskiwanych i poddawanych recyklingowi, a także pobudza partnerów biznesowych do zainteresowania się podobnymi rozwiązaniami.

Aspekt ekonomiczny

Jak już wspomnieliśmy, zrównoważony rozwój przyczynia się do ogólnego wzrostu konkurencyjności, zwiększenia liczby lojalnych klientów, a wraz z nimi do podniesienia poziomu sprzedaży.

Zrównoważony rozwój firmy – od czego zacząć?

Zanim w przedsiębiorstwie dojdzie do rewolucji, warto zacząć od tego, co jest niezbędne i jednocześnie widoczne na każdym etapie kontaktu klienta z marką. O czym mowa?

O opakowaniach, bez których nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowanie podmiotu gospodarczego, niezależnie od reprezentowanej branży. Wątpiącym przypomnijmy, iż nawet przedsiębiorstwa świadczące usługi na poziomie merytorycznym muszą w jakiś sposób zadbać o oprawę materiałów informacyjnych, gadżety itp.

Tak czy inaczej, korzystanie z opakowań w sposób świadomy może zwiększyć zainteresowanie firmą i tym, co ma ona do zaoferowania. Dodajmy, że zmiana podejścia do opakowań, w szczególności wtórnych i trzeciego rzędu, nie wiąże się ze zwiększeniem nakładów finansowych w kontekście zakupów opakowań w ogóle.

Z czego wykonywane są najpopularniejsze opakowania ekologiczne?

Opakowania jako podstawa transportu i dystrybucji towarów muszą odznaczać się trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, atmosferyczne i w wielu przypadkach także chemiczne. Specyfika budowy powinna także stanowić skuteczną ochronę zawartości przed zgnieceniem lub samoistnym przemieszczaniem się gotowych wyrobów wewnątrz opakowania.

Otóż okazuje się, że wszystkie te cechy spełniają opakowania kartonowe. Co więcej, ich struktura zewnętrzna pozwala na wykorzystanie opakowań jak nośników informacji, w tym także reklamy.

Materiały, z jakich wytwarzane są opakowania ekologiczne:

Papier pakowy;

Kartony;

Pudełka;

Tektura falista;

Kątowniki tekturowe.

Wszystkie powyższe cechują się dużą odpornością przy jednoczesnej niewielkie wadze. Na uwagę zasługuje też łatwość obsługi i transportu. Opakowania kartonowe w formie płaskiej zajmują znikomą powierzchnię magazynową, a ich przygotowanie do procesu pakowania w wielu przedsiębiorstwach odbywa się automatycznie, już na linii produkcyjnej.

Innym rodzajem opakowań są powszechnie stosowane pianki i folie. Są one niezbędne w przypadku wyrobów odznaczających się wyjątkową wrażliwością na uszkodzenia mechaniczne, a z uwagi na ich gabaryty, zabezpieczenie kartonem jest niemożliwe lub uciążliwe. Stanowią też dodatkowe zabezpieczenia kartonów lub tektury przed wilgocią, wahaniami temperatur lub oparami substancji chemicznych.

Pianki i folie stosowane do pakowania produktów:

Pianka polietylenowa;

Folia bąbelkowa;

Worki i rękawy bąbelkowe;

Folia stretch;

Folia ochronna;

Celofan;

Profile ochronne PE.

Uważny czytelnik mógłby zwrócić uwagę na brak związku pomiędzy folią a zrównoważonym rozwojem. Czy ma rację? Zgodnie z opinią głoszoną przez Dyrektora Operacyjnego i Prezesa zarządu Pakujto.pl Romana Synowca, nowoczesna technologia umożliwia produkcję folii polietylenowych oraz pianki PE bez konieczności emisji szkodliwych produktów ubocznych w postaci związków chemicznych do atmosfery.

Do rozwiązania pozostaje jedynie kwestia rozpadu wyrobów stworzonych na bazie polietylenu. Problem ten można częściowo rozwiązać poprzez ponowne wykorzystanie folii i recykling.

Czy warto korzystać z opakowań ekologicznych?

Firmy wspierające ekologię zyskują coraz większą popularność. Klienci świadomie wybierają produkty przyjazne środowisku, zwracając dużą uwagę na opakowania właśnie. To jasny przekaz, że Twoja firma wykazuje troskę o planetę i wszystkich żyjących na niej ludzi.

To niepowtarzalna szansa dla Ciebie, by wzmocnić swoją pozycję na rynku. Wykorzystując opakowania zwrotne, masz pewność, że idziesz z nurtem, a to najprostszy sposób na sukces.