Europejskie społeczeństwa starzeją się szybciej niż przewidywali demografowie. Oznacza to, że zmiany które zostały zaplanowane na najbliższe lata muszą dokonać się szybciej.

Do 2060 roku jeden na trzech Europejczyków będzie ponad 65 lat. Całkowite wydatki rządów na emerytury, opiekę zdrowotną, opiekę długoterminową, zasiłki dla bezrobotnych i edukację wzrosną o prawie 20 procent. Nowa rzeczywistość demograficzna może być również podstawą do stworzenia milionów nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w formie opieki zdrowotnej, budownictwie i podróżach.

Współczesny senior różni się bowiem od tego sprzed kilkunastu lat. Zwiększona mobilność Europejczyków, zmiana tradycyjnych więzów rodzinnych, wydłużający się czas pozostawania sprawnym sprawia, że przebudowie będzie musiała ulec cała gospodarka – począwszy od zmian na rynku pracy (będziemy potrzebowali rozbudowanego systemu usług opiekuńczych dla osób starszych), na przemyśle high-tech skończywszy. Z wyliczeń UE wynika chociażby, że liczba domów, jakie powinny zostać przystosowane dla potrzeb samodzielnego życia osób starszych to 70 proc. w Wielkiej Brytanii i 90 proc. w Niemczech. Adaptacja domów dla starzejącego się społeczeństwa może pobudzić takie sektory, jak nowoczesne technologie, prywatna i publiczna opieka zdrowotna czy przemysł chemiczny i farmaceutyczny.

Szacuje się, że srebrna gospodarka jest trzecim co do wielkości sektorem gospodarki na świecie. Z Euromonitora wynika, że może być on warty nawet 7 bilionów dolarów rocznie, a do 2020 roku wzrośnie nawet do 15 bilionów rocznie. Prywatna siła nabywcza osób starszych wyniesie 15 bilionów dolarów na całym świecie.

Z kolei wydatki rządowe związane z wiekiem wzrosną do 25 proc. We wszystkich krajach UE poprawie musi ulec sektor usług opiekuńczych, służba zdrowia i system emerytalny.

Dla sektora budowlanego srebrna gospodarka to żyła złota. Budowanie lub dostosowywanie dla potrzeb seniorów nieruchomości może przynieść inwestycje o wartości nawet 650 mld euro w ciągu pięciu lat, co oznacza 1,7 mln nowych miejsc pracy w całej Europie.

Zatrudnienie w opiece zdrowotnej to 17,2 mln miejsc pracy w całej UE. Oznacza to wzrost o 8,1 proc. niż ogólnego zatrudnienia w UE.