Wziął on udział w dzisiejszym spotkaniu ministrów finansów państw strefy euro w Rydze, na którym omawiano stan rozmów przedstawicieli greckiego rządu oraz międzynarodowych instytucji na temat dodatkowej pożyczki. Jak zgodnie mówią unijni politycy, do porozumienia jest jeszcze bardzo daleko.

Dombrovskis przyznał, że ministrowie eurolandu wyrazili zaniepokojenie ograniczonymi postępami w dotychczasowych pracach. Bo - jak przypomniał - pierwotnie planowano, że zakończą się one porozumieniem już pod koniec kwietnia. „Teraz jest jasne, że rozmowy te potrwają dłużej. Ale rezultatem naszego dzisiejszego spotkania było to, że rozmowy będą kontynuowane i muszą przyspieszyć. To była jasna decyzja eurogrupy i na tym planie będziemy się teraz koncentrować, a nie na planie „B”, ani na żadnych innych planach” - powiedział wiceprzewodniczący Komisji. 

Pod koniec lutego ministrowie finansów strefy euro ustalili, że program pomocowy dla Grecji zostanie przedłużony, jeśli Ateny przedstawią pełną i szczegółową listę reform. Stawką jest ponad 7 miliardów euro. Dotychczasowe propozycje greckiego rządu są jednak wciąż niewystarczające. Kolejne spotkanie eurogrupy planowane jest w maju.