"Oczywiście równocześnie nieformalnie prowadzimy rozmowy i działania tak, żeby ta decyzja Komisji była zgodna z naszym stanowiskiem. (...) Ostatecznie - jeżeli procedura będzie zdjęta, czego się spodziewamy, nastąpi 19 czerwca" - dodał.

W ubiegłym tygodniu minister finansów Mateusz Szczurek informował, że Polska chce zdjęcia procedury nadmiernego deficytu już w 2015 roku. Minister finansów powiedział, że deficyt sektora finansów publicznych w 2015 roku wyniesie 2,7 proc. PKB. Deficyt sektora finansów publicznych w 2014 wyniósł 3,2 proc. PKB.