"Poprzez złożenie oferty spółka pragnie dać wyraz zainteresowaniu świadczeniem usług powszechnych jako operator wyznaczony. Złożenie oferty stwarza spółce możliwość udziału w procedurze wyboru operatora wyznaczonego do świadczenia tych usług, pomimo niesprzyjających uwarunkowań prawnych konkursu" - czytamy w komunikacie. 

W ocenie PGP, aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie są przystosowane do sytuacji, w której następuje zmiana podmiotu pełniącego obecnie obowiązki operatora wyznaczonego tj. Poczty Polskiej, na nowego operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych. Według firmy, trudno tym samym uznać, że spełniają one wymogi wynikające z przepisów unijnych, które nakazują, aby procedura wyboru operatora wyznaczonego oparta była na zasadach przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności. 

"W ocenie spółki, dla rozwoju konkurencyjnego rynku, zasadne jest przełamanie monopolu Poczty Polskiej S.A. Niestety, przy obecnych warunkach konkursu zmiana istniejącego stanu rzeczy będzie niezwykle trudna" - czytamy także. 

Poczta Polska poinformowała dziś, że złożyła w UKE ofertę udziału w konkursie na operatora wyznaczonego, czyli firmy, która będzie świadczyła usługi powszechne przez 10 lat, począwszy od 1 stycznia 2016 r. 

Obecnie operatorem wyznaczonym na mocy ustawy Prawo pocztowe jest Poczta Polska S.A. Okres, na jaki ustawa powierzyła jej ten obowiązek upływa z dniem 31 grudnia 2015 r.