Getin Noble Bank złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wyrażenie zgody na zmianę statutu BPI Banku Polskich Inwestycji i utworzenie na jego podstawie banku hipotecznego. Getin Noble Bank Hipoteczny rozpocznie działalność operacyjną w 2017 roku, poinformował bank.

W pierwszych latach działalności Getin Noble Bank Hipoteczny będzie skupiał się na obsłudze i pozyskiwaniu finansowania dla portfeli kredytów hipotecznych nabytych od Getin Noble Banku. W perspektywie średnioterminowej grupa nie wyklucza wprowadzenia do oferty produktów oferowanych wyłącznie przez nowy podmiot.

"Obecnie portfel aktywów hipotecznych finansujemy za pomocą depozytów od klientów indywidualnych oraz obligacji. Zgodnie z przyjętą strategią Getin Up zarząd banku uznał, że stworzenie w ramach grupy banku hipotecznego pozwoli na obniżenie kosztów finansowania poprzez wykorzystanie listów zastawnych, jak również przyczyni się do poprawy struktury bilansu banku" – powiedział prezes Krzysztof Rosiński, cytowany w komunikacie.

Rolą nowego podmiotu będzie pozyskiwanie finansowania długoterminowego poprzez emisje listów zastawnych.

"Podjęte działania wynikają z dbałości o bezpieczne funkcjonowanie banku i mają na celu spełnienie regulacji nadzorczych, w tym przygotowanie się do wdrożenia długoterminowej miary płynności NSFR" – dodał Rosiński.

Bank podał, że docelowo Getin Noble Bank Hipoteczny, poza hipotecznymi listami zastawnymi, będzie emitować publiczne listy zastawne, wykorzystując jako zabezpieczenie udzielone w przeszłości i udzielane obecnie przez grupę kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego.

BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Bank w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez poprzedniego akcjonariusza, Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu. Bank, należący przed 28 marca 2013 r. do grupy Dexia, i działający wówczas pod firmą Dexia Kommunalkredit Bank Polska, uczestniczył w wielu transakcjach finansowania samorządów lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany bezpośrednio i pośrednio przez Leszka Czarneckiego.