Za projektem głosowało 290 deputowanych. Przyjęto między innymi poprawkę zakazującą prywatnym podmiotom bezpłatnego korzystania z ukraińskich państwowych gazociągów. Szef Partii Radykalnej Ołeh Laszko uważa, że nowe przepisy zakończą monopol oligarchów i pozwolą obniżyć ceny gazu dla odbiorców. Według posłów, ustawa to jeden z warunków pozyskania przez Ukrainę pożyczki od Międzynarodowego Funduszu Walutowego w wysokości 17,5 miliardów dolarów.

Szef Naftohazu już wcześniej mówił, że nowe przepisy otwierają perspektywę uczestnictwa Ukrainy w jednolitym europejskim rynku energii.