Przez kilka lat zmagaliśmy się z pandemią, ostatni rok przyniósł nam wojnę w Ukrainie, inflację i wzrost cen. Niezależnie od okoliczności wyzwaniem dla każdej organizacji jest utrzymanie wysokiego zaangażowania pracowników i efektywności pracy. W dynamicznym otoczeniu szczególnego znaczenia nabiera motywowanie i zarządzanie pracownikami w różnym wieku

Emitel jest organizacją, w której młodość spotyka się z doświadczeniem. Nowoczesne technologie wymagają ciągłego uczenia się i elastycznego podejścia, a doświadczenie pozwala nam unikać błędów i utrzymywać wysokie standardy naszej pracy.

Rafał Sekuła, dyrektor Biura HR Emitel S.A. / Fot. materiały prasowe

Dużą wagę przywiązujemy do tworzenia atrakcyjnych warunków pracy zarówno dla młodych pracowników, jak i tych z bardzo długim stażem pracy. Dodatkowo niesamowicie istotne jest kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich i dbanie o dobrostan pracowników. Relacje wewnątrz firmy są dla nas bardzo ważne, co pokazują regularnie prowadzone badania zaangażowania i satysfakcji pracowników. W ostatnim corocznym badaniu wzięło udział aż 85 proc. pracowników, co biorąc pod uwagę rozproszoną strukturę, w jakiej pracujemy, jest sporym osiągnięciem.

Co zrobić, aby młodzi ludzie, gdy wchodzą do nowej organizacji, podzielali jej wartości, utożsamiali się z kulturą firmy, byli zaangażowani i chcieli pozostać w niej dłużej? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ale mamy kilka spostrzeżeń, którymi możemy się podzielić.

Przykładamy dużą wagę do tego, aby odpowiadać na potrzeby pracowników w różnym wieku. Patrzymy na zarządzanie różnorodnością jako ważny element rozwoju i siły organizacji. Nie na darmo mówi się, że najlepsze efekty daje połączenie doświadczenia i nowego spojrzenia, świeżej krwi. Każdy kiedyś zaczynał swoją drogę zawodową i był młodym, entuzjastycznym, a czasem buntowniczo nastawionym pracownikiem – zmieniały się tylko okoliczności i czas. George Orwell napisał: „Każde pokolenie wyobraża sobie, że jest inteligentniejsze od poprzedniego i mądrzejsze od tego, które po nim nastąpi”. Dlatego z pełną otwartością, ale i cierpliwością witamy w Emitelu nowych pracowników. Bardzo ważnym elementem jest proces rekrutacji, w ramach którego wprowadzamy kandydata w nasz świat i opowiadamy mu jak najwięcej o naszej firmie przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu. Kolejnym istotnym etapem jest proces adaptacji, który – mając na uwadze pracę w formie hybrydowej – jest obecnie większym wyzwaniem. Niestety praca zdalna nie sprzyja budowaniu kontaktów osobistych, co tym bardziej wymaga szczególnej uwagi i większego wysiłku ze strony menedżerów i zespołu HR. Bardzo dużą wagę przykładamy m.in. do transferu wiedzy realizowanego przez trenerów wewnętrznych. Ma on duże znaczenie z uwagi na posiadanie w firmie unikalnej wiedzy, którą często nie sposób pozyskać poprzez szkolenia zewnętrzne.

Bez względu na to, jak dużą wagę przywiązujemy do kultury firmy i relacji wewnątrz organizacji, to jednak wynagrodzenie, przynajmniej na początku, zanim dana osoba będzie miała szansę przekonać się, że trafiła w dobre miejsce, ma duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Prowadzimy regularne badania rynku m.in. wspólnie z firmą Mercer i aktualizujemy nasze wynagrodzenia oraz pakiet benefitów, aby były atrakcyjne rynkowo. To trudny proces, szczególnie że rynek firm teleinformatycznych jest mocno konkurencyjny, a upowszechnienie pracy zdalnej powoduje, że zacierają się granice, przez co pracę można świadczyć dla pracodawców także poza Polską.

Dla nowych pracowników, szczególnie tych młodszych, ważne jest oferowanie elastycznych rozwiązań. Dlatego utrzymaliśmy w tych miejscach, w których jest to możliwe, model pracy hybrydowej, dopasowując go optymalnie do potrzeb naszej organizacji. Staramy się także na bieżąco wsłuchiwać w głosy pracowników i wdrażać dopasowane do ich potrzeb rozwiązania benefitowe, jak chociażby możliwość korzystania z platformy kafeteryjnej oferującej różnorodny zakres świadczeń dostępnych online.

Zarządzanie różnorodnymi potrzebami dla osób w różnym wieku oznacza także utrzymywanie tych elementów, które są na stałe wpisane w naszą kulturę, jak chociażby spotkania integracyjne, wyjazdy, spotkania świąteczne czy aukcje i konkursy charytatywne. Chcemy zapewnić tym samym poczucie wspólnoty, jaką stanowi nasz zespół pracowników. Niezmiennie od wielu lat w badaniach pracownicy wskazują, że relacje w firmie są jedną z najmocniejszych stron Emitela. Potrafimy dostrzec potencjał w pracownikach niezależnie od ich wieku – jesteśmy otwarci na różnorodny sposób myślenia i jednocześnie gotowi do rewizji własnych poglądów. Lubimy i chcemy dzielić się posiadaną wiedzą, chętnie uczymy się także od innych. Jesteśmy przekonani, że pracownicy o różnych stylach życia i różnym tle kulturowym mogą być dla siebie pozytywną inspiracją.

Emitel definiują jasne, łatwe do zrozumienia i zastosowania wartości, z którymi mogą identyfikować się zarówno wchodzący na rynek pracy młodzi ludzie, jak i doświadczeni pracownicy. Te wartości definiujemy jako „4P”: P – jak pozytywna energia i entuzjazm w działaniu, P – jak poszukiwanie prostych rozwiązań, P – jak poczucie pilności oraz P – jak potrzeba rozwoju i ciekawość świata. Codzienne pełne wyzwań zadania realizowane przez naszych pracowników, jak i obserwowane przez nas postawy potwierdzają, że pracownicy utożsamiają się z tymi wartościami, które wyznaczają standardy w naszej pracy.

__________________________________

Czytaj dodatek: Top Employers Polska 2023