Rozmowa z Moniką Kościelną, dyrektor HR w Europie Środkowej i Wschodniej w Alstom

Jaki był miniony już 2022 r. dla zespołu Alstom?

Był to rok wielu ciekawych wyzwań i sukcesów. Z całą pewnością ważne były dla nas obchody jubileuszu 25-lecia obecności Alstom w Polsce. Wspólnie z całym zespołem mogliśmy podsumować m.in. liczne innowacje, jakie wprowadziliśmy w tym czasie do polskiej branży kolejowej – od pierwszych w naszym kraju kolei dużych prędkości po wdrożenie pierwszego Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS Poziomu 2. Jesteśmy dumni, że składy Pendolino docierają do 34 polskich miast, a nasze pociągi stanowią znaczącą część floty warszawskiego metra. Po polskich torach jeżdżą nowoczesne lokomotywy Traxx i niskopodłogowe tramwaje Flexity, a bezpieczeństwo i płynność ruchu kolejowego zapewniają opracowane przez nas systemy.

W lutym 2022 roku zakończyliśmy proces integracji Alstom z firmą Bombardier Transportation. Przeprowadziliśmy ten niezwykle złożony proces w oparciu o ambitne plany dalszego rozwoju naszych zakładów w Polsce.

Niestety, w tym samym miesiącu wybuchła też wojna w Ukrainie, która miała wpływ na naszą pracę – zarówno pod kątem organizacyjnym i logistycznym, jak i czysto ludzkim. Przykładowo, w zakładzie Alstom w Charkowie zostali nasi ukraińscy koledzy, którzy z dnia na dzień znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji. Choć oni sami nie mogli opuścić Ukrainy, do Polski przyjechały ich rodziny, którym chcieliśmy zaoferować możliwie najlepsze wsparcie – począwszy od zakwaterowania, po miejsca pracy dla żon i partnerek oraz miejsca w szkołach i przedszkolach dla dzieci. Nasi pracownicy okazali ogromną solidarność i dowiedli, że w Alstom jesteśmy jednym zespołem.

W październiku otworzyliśmy nową fabrykę w Nadarzynie, w której produkujemy wózki do pociągów regionalnych, metra i tramwajów. Obecnie zatrudniamy w niej 60 osób. To kolejny krok w realizacji naszej strategii rozwoju. Do marca 2024 roku w Nadarzynie pracę znajdzie ponad 100 osób, a w całej Polsce – ponad 500!

Jakie szanse i nowe możliwości przyniesie pracownikom Alstom rok 2023?

Na rynku pracy rok 2023 będzie dla nas kolejnym czasem niezwykle ciekawych wyzwań. Obecnie w Alstom w Polsce zatrudniamy ponad 4 tys. osób. W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy planujemy zatrudnić w naszych zakładach nawet 500 dodatkowych osób. Będą to różne stanowiska – od menedżerów, przez wykwalifikowanych inżynierów i informatyków, po funkcje techniczne i wspierające. W dalszym ciągu będziemy realizować nasz program stażowy, w ramach którego corocznie ponad 200 absolwentów wyższych uczelni rozwija swoje kompetencje w praktyce, a następnie obejmuje różne specjalistyczne stanowiska w organizacji, spełnia swoje pasje i osiąga wspaniałe sukcesy w wielu obszarach, także za granicą. To pokazuje, że po 25 latach obecności Alstom w Polsce nie zwalniamy tempa! Nadal chcemy wprowadzać do naszego kraju najnowocześniejsze w skali świata rozwiązania.

Jesteśmy jedną z nielicznych na świecie firm oferujących kompletne systemy w branży mobility. Nasze portfolio obejmuje m.in. koleje dużych prędkości, pociągi metra, pociągi jednoszynowe oraz tramwaje – czyli nowoczesne, niskoemisyjne pojazdy, z których korzystamy, dojeżdżając do pracy lub na urlop. Jest też druga – mniej widoczna, ale równie ważna – grupa naszych produktów, czyli systemy sterowania ruchem kolejowym, które zapewniają płynność i bezpieczeństwo poruszających się po torach pociągów. Nasze pojazdy i systemy są obecne w niemal każdym zakątku świata, co daje pracownikom niemal nieograniczone możliwości rozwoju.

Te możliwości – jak w przypadku rzadko której firmy – są dostępne już na bardzo wczesnym etapie pracy w Alstom. Nasi pracownicy mogą rozwijać się zarówno w swoim „macierzystym” zakładzie, jak i zdobywać nowe kompetencje w innych zakładach w danym kraju lub za granicą. Mamy bardzo wiele ofert pracy dostępnych w ramach rekrutacji wewnętrznej – pracownicy mogą aplikować na stanowiska na całym świecie i, co ważne, uzyskują od nas pełne wsparcie. Zachęcamy ich do transferów, bo wiemy, że ich doświadczenia mogą być niezwykle cenne dla członków zespołu Alstom z innego kraju czy wręcz kontynentu.

Na jaką ścieżkę kariery mogą liczyć pracownicy Alstom w Polsce?

Zdajemy sobie sprawę, że różne są potrzeby zawodowe młodych ludzi, którzy zaczynają staż w jednym z zakładów Alstom, a inne wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy budują nasz zespół od kilkunastu czy kilkudziesięciu wręcz lat. W każdym przypadku chcemy zaproponować taką ścieżkę dalszej kariery, która umożliwi stały rozwój w ramach grupy. To bardzo ważne szczególnie w obecnym otoczeniu rynkowym, w którym pozyskanie wysoko wykwalifikowanego pracownika staje się coraz większym wyzwaniem.

Można powiedzieć, że będąc jednym z liderów globalnej branży mobility, mamy w genach także mobilność pracowniczą. Oczywiście jesteśmy ogromnie przywiązani do bogatej tradycji naszych zakładów, sięgającej nawet połowy XIX wieku. Nasi pracownicy są często kolejnym pokoleniem kontynuującym dziedzictwo przemysłowe wrocławskiego Pafawagu, chorzowskiego Konstalu czy katowickiego ZWUS-u. Te zakłady stały się punktem odniesienia dla lokalnych społeczności i tak jak przed laty, tak i dziś budują w nich poczucie przynależności i wspólnoty. Tę dumę z lokalnych osiągnięć łączymy z bieżącą pracą w międzynarodowym środowisku, wynikającą m.in. z faktu, że jako Alstom jesteśmy niekwestionowanym liderem eksportu w polskiej branży kolejowej.

Warto mieć świadomość, że wyprodukowane przez nasze zakłady w Polsce pojazdy szynowe oraz systemy automatyki kolejowej i infrastrukturalnej są eksploatowane w większości europejskich krajów, a także na Bliskim Wschodzie (m.in. w Dubaju i Rijadzie), w Azji, Afryce i Australii. Dlatego pracując w Alstom, jesteśmy w stałym kontakcie z członkami zespołów i grup projektowych, partnerami oraz klientami rozsianymi po całym świecie. Wspólnie znajdujemy rozwiązania problemów i stawiamy czoło nowym wyzwaniom. To kolejny ważny aspekt, który pozwala na stały rozwój i podnoszenie kompetencji w niezwykle konkurencyjnej branży mobility.

Pracownicy Altom dysponują unikatowymi w skali świata kompetencjami. W jaki sposób zarządzacie wiedzą i wspieracie dzielenie się nią?

W Alstom mamy rozbudowane programy rozwoju ekspertów w różnych dziedzinach, m.in. World Class Manufacturing czy World Class Engineering, które pozwalają kształcić się w danym obszarze, czerpać wiedzę od najlepszych, a następnie dzielić się nią – zarówno lokalnie, jak i globalnie. To daje naszym pracownikom ogromną satysfakcję, poczucie wyjątkowości i spełnienia. Blisko współpracujemy też z najlepszymi lokalnymi uczelniami wyższymi. Nasi inżynierowie i specjaliści mają więc możliwość rozwoju nie tylko stricte zawodowego i menedżerskiego, ale też naukowego i badawczego.

Siłą Alstom na świecie są ludzie i ich niezwykłe talenty, które chcemy stale rozwijać na poziomie całej międzynarodowej grupy. Dlatego stale rozwijamy narzędzia, umożliwiające przekazywanie wiedzy w ramach całej grupy. Pracując w Alstom, nieustannie się uczymy i szkolimy, m.in. poprzez tzw. Learning Campaigns czy wielokrotnie nagradzaną ca całym świecie platformę edukacyjną Alstom University, oferującą pracownikom zarówno szkolenia techniczne, jak i tzw. miękkie. Wraz z rozwojem narzędzi online dostęp do wiedzy w Alstom stał się jeszcze szybszy i prostszy, dzięki czemu każdy, kto chce się rozwijać i zdobywać nowe kompetencje, może to robić na najwyższym światowym poziomie.

Czy pracownicy Alstom są dumni z pracy dla branży kolejowej?

Bardzo! W obliczu aktualnych wyzwań klimatycznych rozwój transportu publicznego, przede wszystkim kolei, ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju świata i społeczności lokalnych. Cała branża transportowa odpowiada dziś za ponad jedną czwartą globalnego zapotrzebowania na energię, przyczyniając się do dalszego zwiększania się emisji CO2. Dlatego tak ważne są szeroko zakrojone inwestycje w kolej. Umożliwiają one dekarbonizację transportu przy uwzględnieniu kluczowych dla zrównoważonego rozwoju czynników, takich jak równy dostęp do usług publicznych, rozwój społeczny oraz wzrost gospodarczy.

Praca w Alstom ma ogromny sens, bo podejmujemy realne działania na rzecz zeroemisyjnego transportu, przekładające się na rozwój rozwiązań pozwalających obniżyć ślad węglowy. Po wielu latach, w których naszym marzeniem było zasiąść za kierownicą własnego samochodu, okazało się, że to kolej po raz kolejny staje się branżą przyszłości, oferującą rozwiązania nie tylko najbardziej efektywne ekonomicznie i środowiskowo, ale też nowoczesne i komfortowe dla podróżnych. A przed nami popularyzacja kolejnych przełomów i innowacji, wprowadzanych na rynek dzięki pracy zespołów Alstom – od pociągów zasilanych wodorem po w pełni autonomiczne pojazdy szynowe w ruchu pasażerskim i towarowym.

Jako Alstom angażujemy się też w szereg działań społecznych i inicjatyw ekologicznych, jak choćby w program „Wolni od plastiku”, dzięki któremu znacząco ograniczamy zużycie jednorazowych tworzyw sztucznych. Wspieramy lokalne społeczności, uczelnie wyższe i szkoły średnie o profilu technicznym. Co roku organizujemy także akcję „Zamieniamy kilometry na złotówki”, w której – dzięki udziałowi pracowników i ich rodzin – wspieramy finansowo osoby z niepełnosprawnościami i potrzebujące pomocy. Nasi pracownicy wielokrotnie powtarzają, że są dumni ze swojej pracy i z jej efektów.

A jak ważny jest w Alstom szeroko pojęty well-being?

To aspekt, na który zwracamy bardzo dużą uwagę. Punktem wyjścia są dla nas wartości, które stanowią podstawę działania Alstom zarówno w lokalnych zakładach, jak i w ramach globalnej grupy. Tworzymy miejsca pracy, które są bezpieczne, wolne od dyskryminacji, oparte o wzajemny szacunek i ducha współpracy. Wspieramy naszych pracowników w integracji, mierzymy też ich poziom zaangażowania i motywacji, bo chcemy odpowiadać na ich zmieniające się w czasie potrzeby. Na stanowiskach, które na to pozwalają, wprowadzamy też nowe, elastyczne modele pracy.

Ważne jest stałe wspieranie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym naszych pracowników, a także ich zdrowie psychiczne w niełatwym otoczeniu społecznym. Co ciekawe, w Polsce wprowadziliśmy inicjatywę, która stała się inspiracją również dla innych krajów grupy – tzw. złote zasady work-life balance. Kładziemy mocny nacisk na przestrzeganie tych zasad, aby zapewnić pracownikom przyjazne warunki pracy oraz przestrzeń do rozwoju – zarówno zawodowego, jak i prywatnego. To dla nas bardzo ważne!

Jesteśmy bardzo dumni, że po raz czwarty z rzędu uzyskaliśmy tytuł Top Employer. To wyraz uznania dla naszych zaawansowanych procesów HR i systemów zarządzania, które stale rozwijamy – zarówno w całej grupie, jak i lokalnie. To również najlepsze potwierdzenie tego, że w Alstom pracują wspaniali ludzie, a każdy zespół jest wyjątkowy i codziennie osiąga wspaniałe rezultaty. Gratuluję wszystkim koleżankom i kolegom ponownego sukcesu i tego, że pracujemy wspólnie w firmie należącej do elitarnego grona Top Employers w Polsce, w Europie i na świecie. Życzę dalszych sukcesów, doskonałego rozwoju oraz poczucia satysfakcji z pracy w Alstom!

__________________________________

Czytaj dodatek: Top Employers Polska 2023