Rok 2022 za nami, rok pełen zmian, wyzwań i niepewności – również w obszarze HR. Po dwóch latach od wybuchu pandemii oraz po okresie wyzwań polityczno-gospodarczych organizacje musiały stworzyć nową wizję HR i sposób prowadzenia firm oparty na założeniu, że nowa, postpandemiczna rzeczywistość oraz konsekwencje wojny w naszym regionie Europy będą nam towarzyszyć przez najbliższe lata.

Musieliśmy postawić sobie pytania: Jakich wyborów politycznych dokonujemy? Jak kierujemy naszymi organizacjami? Jak zdefiniujemy naszą rolę jako organizacji w obliczu długotrwałych wyzwań związanych z pracą zdalną i ciągłym mieszaniem obowiązków osobistych i zawodowych? Jak budować kulturę zaangażowania, gdy narzędzia, z którymi kiedyś odnosiliśmy sukcesy, już nie działają?

Orientacja na człowieka

Dorota Łubek, Regional Manager CEE / Fot. materiały prasowe

Spojrzenie na obecną sytuację z innej perspektywy nie oznacza końca świata. Służy raczej jako świeże spojrzenie na świat, w którym żyjemy. Wyznaczenie długoterminowego, ambitnego i pilnego celu może być naszym kompasem. Niemniej jednak wyzwania, z którymi mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, naprawdę pozwoliły skierować uwagę organizacji na ludzi. Łatwo jest uczestniczyć w rygorystycznej ocenie, gdy czasy są dobre i wszystko idzie po naszej myśli. Jest to X razy trudniejsze, gdy walczymy o przetrwanie w trudnych czasach, a ostatni rok był tego dobrym przykładem. Stąd wielki szacunek w tym roku dla organizacji, które zdecydowały się przystąpić do badania Top Employers, zdobyły ten tytuł po raz pierwszy, i dla tych, które utrzymały certyfikat Top Employer! Top Employers, pomimo warunków, z którymi wszyscy mamy do czynienia, udowodnili swoją zdolność do szybkiej zmiany w tych burzliwych czasach i dostosowania organizacji do nowych okoliczności.

Rozwój i well-being

Aby zdobyć to wyróżnienie, organizacje przeszły rygorystyczny proces certyfikacji. Są oczywiście różne kryteria badania, ale widać, że są elementy, które łączą większość Top Employers. Najważniejszym z nich jest fakt, że są oni pracodawcami, którzy stawiają na rozwój swoich ludzi. Top Employers zapewniają, że ich pracownicy mogą się rozwijać przez cały czas, zaczynając od onboardingu, poprzez specjalne programy rozwojowe, po rozwój przywództwa. Niezwykle ważne jest, aby wspierać pracowników i dawać im możliwości wyboru, tworzyć środowisko, w którym dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i emocjonalne jest punktem wyjścia do dalszych wysiłków organizacji.

TE 2023 w liczbach

Z dużą przyjemnością dzielę się z Państwem kilkoma faktami pochodzącymi z badania Programu Certyfikacji Top Employers 2023 w Polsce:

  • 14. edycja programu w Polsce – certyfikat Top Employer Polska 2023 zdobyło 76 organizacji, na świecie 2053 organizacje otrzymały tytuł Top Employer 2023.
  • 46 organizacji spośród certyfikowanych 76 uzyskało prawo do posługiwania się nie tylko certyfikatem Top Employer Polska, lecz także Top Employer Europe. To europejskie wyróżnienie jest przyznawane organizacjom certyfikowanym w co najmniej pięciu krajach europejskich w tym samym okresie badawczym. 

Te międzynarodowe organizacje udowodniły, że są w stanie konsekwentnie oferować swoim pracownikom zharmonizowane doświadczenie i propozycje rozwojowe.

  • Dwie organizacje biorą udział w badaniu od początku jego istnienia w Polsce: JTI Poland oraz ING Bank Śląski S.A.
  • 30 firm uczestniczy w badaniu Top Employers od minimum pięciu lat, a osiem organizacji w tym roku uczestniczyło w badaniu po raz pierwszy,
  • 85 proc. certyfikowanych organizacji w Polsce to międzynarodowe korporacje, a pozostałe 15 proc. to firmy krajowe,
  • najliczniej reprezentowane branże w tegorocznym badaniu to: produkcja, usługi finansowe, bankowość oraz IT,
  • średni wynik uzyskany w badaniu to 86,97 proc.

Dokonując oceny ostatnich pięciu lat, organizacje wskazały, że wzrost przychodów jest stabilny dla 6,5 proc. z nich, nieznacznie wyższy dla 37 proc. i znacznie wyższy dla 42 proc. Tylko 1 proc. badanych pracodawców zadeklarował znaczący ich spadek.

Kluczowe priorytety biznesowe to klienci, ich przyciąganie oraz zatrzymanie, innowacja poprzez kreowanie nowych produktów i technologii wspierających oraz wzrost wyników biznesowych.

A kluczowymi działaniami, na jakie stawia HR, są: rozwój nowych umiejętności przywódczych, budowanie kultury zaufania i transparentności oraz budowanie kultury organizacyjnej.

Z wielkim zainteresowaniem będę przyglądać się temu, jak te działania będą prowadzone w 2023 r.
W naszej społeczności Top Employers regularnie dyskutujemy na te tematy, spotykając się na warsztatach online, seminariach internetowych oraz konferencjach. W ten sposób organizacje uczą się od siebie nawzajem, inspirują i mogą dobrze przygotowywać dalsze rozwiązania w swoich organizacjach. Mam nadzieję, że rok 2023 będzie okresem pozytywnego rozwoju nie tylko biznesowego, lecz także osobistego i zawodowego, rokiem, w którym wyciągniemy wnioski z niepewnych i zmieniających się czasów. Bądźmy otwarci na zmiany i upewnijmy się, że przyczynią się one do rozwoju lepszego świata pracy zgodnie z naszą dewizą „For a better world of work”.

__________________________________

Czytaj dodatek: Top Employers Polska 2023