Co było największym wyzwaniem dla banków w Polsce w 2022 r.?

Wojna w Ukrainie. Głównie dlatego, że przyśpieszyła wiele procesów, z którymi może mieliśmy do czynienia w pewnym stopniu już wcześniej, działy się gdzieś na zapleczu. Takimi jak wysoka inflacja, przyśpieszona przez wzrost cen źródeł energii i paliw, ale też z powodu zwiększonej konsumpcji fali uchodźców, jak również przez falę obaw o przyszłość zarówno wśród przedsiębiorców, ale i klientów indywidualnych, które przyśpieszyły procesy inflacyjne. Z inflacją wiązały się podwyżki stóp procentowych. To wywołało w gospodarce kolejne fale małych lawin. Dla sektora bankowego istotna była konieczność utworzenia Systemu Ochrony Banków Komercyjnych czy wprowadzenie moratorium kredytowego.