Prezes Wschodniej Izby Gospodarczej Zenon Chodowiec podkreśla, że powstanie klastra było bardzo potrzebne. "Jesteśmy regionem, gdzie branża spożywcza jest dominująca więc tym większa jest szansa sukcesu" - ocenił rozmówca IAR. Dodał, że aby do klastra przyłączały się kolejne firmy potrzebna jest również zmiana mentalności przedsiębiorców.
Poseł i przedsiębiorca branży mięsnej Krzysztof Borkowski liczy, że klaster ożywi rozwój regionu w wielu obszarach. Polityk zaznaczył, że taki klaster ma i społeczne, i ekonomiczne znaczenie. Jego zdaniem klaster docelowo powinien wspierać potencjał siedleckiego uniwersytetu, a nawet szkół zawodowych.
Dla uczelni to szansa na praktyczne wykorzystanie potencjału naukowego i badawczego - podkreśla rektor UPH profesor Tamara Zacharuk. "Chcielibyśmy, żeby badania, które są prowadzone w uniwersytecie mogły znaleźć swoje zastosowanie w przemyśle i były sprzężone z potrzebami przedsiębiorców" - stwierdziła Tamara Zacharuk.
Powodzenie klastra zależy w dużej mierze od zaangażowania w jego funkcjonowanie poszczególnych uczestników - zaznacza wiceprezes Agencji Rozwoju Mazowsza Piotr Słojewski. Dodaje, że wiele powstałych klastrów jest martwych, ale podaje też pozytywne przykłady. Jednym z nich jest klaster metalowy w Radomiu skupiający m.in. firmy z sektora zbrojeniowego. "Jest to na pewno rzecz bardzo przyszłościowa, tym bardziej, że pieniądze dotyczące wsparcia przedsiębiorczości będą głównie nakierowane na klastry" - zaznaczył rozmówca IAR.
Inicjatorzy siedleckiego Klastra Spożywczego deklarują współpracę w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, tworzenia laboratoriów, prowadzenia badań, a także wymiany doświadczeń, know-how i promocji.