Od 2011 roku firma RedBull toczy spór z Jeronimo Martins Polska (właścicielem Biedronki) o legalność stosowania przez JMP (Biedronkę) na opakowaniach napojów energetycznych zestawienia kolorów srebrny i niebieski charakterystycznych dla puszek i butelek RedBulla.

W świecie pełnym podróbek nie dziwi zastrzeganie znaku towarowego, czy receptury. Tymczasem RedBull uznał, że odbiorca identyfikuje jego napój także po kolorach użytych na opakowaniu. Dlatego, w celu monopolizacji użytego zestawienia barw, RedBull zarejestrował szereg wspólnotowych znaków towarowych.

Z tym jednak nie zgodziła się firma Jeronimo Matrins Polska (JMP) i wystąpiła z wnioskami o unieważnienie tych znaków towarowych, przez co Europejski Urząd zajmujący się rejestracją wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych - Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) w Alicante (OHIM1), unieważnił dwa kolejne znaki zawierające zestawienie srebrny i niebieski na rzecz RedBull. Od tej decyzji odwołał się RedBull.

Red Bull vs. JMP / Media

Jednak Izba Odwoławcza Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) w Alicante („OHIM ”), oddaliła odwołania Red Bull GmbH na decyzje Wydziału ds. Unieważnień OHIM o unieważnieniu dwóch wspólnotowych znaków towarowych Red Bull (CTM 2534774 i CTM 9417668).

Zgodnie bowiem z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości prezentacja graficzna kombinacji dwóch kolorów musi wskazywać na z góry określony i stały sposób ich połączenia. Samo zdefiniowanie odcieni kolorów oraz podanie proporcji tych kolorów (tak jak przedstawił to zgłaszający – Red Bull GmbH) nie jest wystarczające aby jednoznacznie stwierdzić przedmiot ochrony, tzn. czym konkretnie jest dane oznaczenie. Zatem jeżeli rejestracja dotyczy dwóch kolorów, konieczne jest określenie konkretnego rozmieszczenia tych kolorów oraz sposobu, w jaki będą występowały w znaku w stosunku do siebie, tak aby układ tych dwóch kolorów był jeden i stały, a nie obejmował nieskończoną liczbę możliwych układów tych dwóch kolorów. Red Bull GmbH może składać odwołania od tych decyzji do Sądu Unii Europejskiej.