Najnowsze, grudniowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na przesunięcie oczekiwań inflacyjnych w kierunku niższej inflacji w Polsce względem poprzedniego miesiąca - wynika z danych GUS.

Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100.

Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.

Poniżej tabela z danymi:

Prognoza na najbliższe 12 miesięcy - zmiany cen konsumpcyjnych
2021 XII 39,3
2022 I 46,8
2022 II 36,2
2022 III 54,4
2022 IV 46,8
2022 V 46,2
2022 VI 46,7
2022 VII 43,2
2022 VIII 41,1
2022 IX 42,1
2022 X 44
2022 XI 39,6
2022 XII 33,2

Dane o sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2022 r. wzrosła o 1,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 18,4 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w listopadzie rdr o 0,3 proc. i spadek o 0,6 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 17,9 proc. rdr.

Poprawa nastrojów konsumenckich

W grudniu 2022 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 41,9 i był o 2,1 pkt. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 4,2 pkt. proc. i 2,5 pkt. proc.). Wyższe wartości osiągnęły również oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 2,2 pkt. proc. i 1,8 pkt. proc.). Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 0,5 pkt. proc.).

W odniesieniu do grudnia 2021 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 14,6 pkt. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 3,1 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -30,7.

Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy wzrost odnotowano dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (o 5,2 pkt. proc.).

Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 4,2 pkt. proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 2,5 pkt. proc. dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz 0,5 pkt. proc. dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia.

W grudniu br. WWUK osiągnął wartość o 11,0 pkt. proc.. niższą niż w analogicznym miesiącu 2021 r.

PIE: Wzrost sprzedaży detalicznej i produkcji budowlanej powyżej oczekiwań

Wzrost sprzedaży detalicznej i produkcji budowlanej jest powyżej oczekiwań rynku - skomentował dane GUS analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sergiej Druchyn. Jego zdaniem w I kw. 2023 r. należy spodziewać się słabszych wyników sprzedaży detalicznej, m.in. na skutek spadku płac w ujęciu realnym.

Zgodnie z danymi GUS produkcja budowlano-montażowa w listopadzie wzrosła o 4,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 9,1 proc. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku produkcji budowlano-montażowej rdr o 1,3 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 3,5 proc.

Druchyn podkreślił w komentarzu, że oba odczyty są powyżej oczekiwań rynku. "Sprzedaż detaliczna wzrosła w listopadzie o 1,6 proc. GUS wskazuje, że najmocniej spadła sprzedaż paliwa (-14,4 proc.) oraz RTV&AGD (-7,6 proc.). Rosną wydatki na odzież oraz lekarstwa i kosmetyki - kolejno o 18,9 proc. i 6,1 proc." - zauważył analityk.

Jego zdaniem w I kwartale 2023 r. należy spodziewać się słabszych wyników sprzedaży detalicznej. "Badanie koniunktury wskazuje, że konsumenci historycznie najsłabiej oceniają perspektywy dla swojej sytuacji finansowej. Także płace realne w przyszłym roku będą spadać, co przyczyni się do słabych wyników konsumpcji" - ocenił.

Zaznaczył, że również wzrost produkcji budowlano-montażowej był powyżej prognoz rynkowych. "GUS wskazuje spadek aktywności przy budowie budynków. Słabe perspektywy stoją także przed deweloperami w budownictwie mieszkaniowym. Liczba pozwoleń na budowę mieszkań jest o prawie 20 proc. niższa niż rok temu, rozpoczętych budów natomiast o 42 proc." - stwierdził Druchyn. Zwrócił uwagę, że popyt na rynku mieszkaniowym zabijają wysoki koszt zaciągnięcia kredytu hipotecznego i obawy konsumentów przed ponoszeniem większych wydatków. "Spodziewamy się stagnacji na rynku nieruchomości także w kolejnych kwartałach" - podsumował.

Polacy odkładają zakupy mniej potrzebnych produktów na później

Polacy odkładają zakupy mniej potrzebnych produktów na później, co nie wróży dobrze na przyszłość, szczególnie dla przemysłu - uważa ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka w komentarzu do danych GUS.

Według ekonomisty Lewiatana Polacy z miesiąca na miesiąc kupują coraz mniej. "Dane pokazują, że to głównie wyprzedaże świąteczne, a także przygotowania do sezonu zimowego pociągnęły sprzedaż do góry" - zaznaczył.

Dodał, że kupujemy coraz więcej produktów pierwszej potrzeby, takich jak żywność i właśnie ubrania, odkładając zakupy mniej potrzebnych produktów na później, co nie wróży dobrze na przyszłość, szczególnie dla przemysłu.

"Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w listopadzie wzrosła sprzedaż detaliczna w obszarze RTV, AGD, co było efektem mistrzostw świata w piłce nożnej" - ocenił.

Zdaniem Zielonki grudzień będzie kolejnym miesiącem wzrostu sprzedaży detalicznej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. "Papierkiem lakmusowym nastrojów będzie ewentualny spadek sprzedaży w skali miesiąca" - zaznaczył.

ING: produkcja budowlano-montażowa nadal rośnie, prawdopodobnie dzięki pogodzie

"Uważamy, że wyższy od konsensusu wynik w dużym stopniu wynikał z relatywnie dobrej pogody, podobnie jak miesiąc wcześniej. Widać to w kategoriach tradycyjnie powiązanych z inwestycjami infrastrukturalnymi, tj. budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (6,9 proc. rdr) i robotach budowlanych specjalistycznych (8,6 proc. rdr)" - przekazali w komentarzu ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Zaznaczyli, że aura w grudniu nie była jednak równie korzystna i ryzyko spadku dynamiki rocznej na ujemne poziomy jest wysokie.

"Brak jest środków z KPO, a wysokie koszty wykonawstwa utrudniają rozpisywanie przetargów. Nawet gdy środki pojawią się, to rozpisanie przetargów, będzie wymagać czasu" - dodano.

ING zwraca uwagę, że wyraźnie pogorszyła się budowa budynków (-4,2 proc. rdr, po wzroście o 8,9 proc. miesiąc wcześniej).

"W tym przypadku w coraz większym stopniu obserwować będziemy efekty dużego spadku zainteresowania nieruchomościami mieszkaniowymi. Jeszcze na początku roku ilość mieszkań w budowie była na rekordowych poziomach i teraz najprawdopodobniej deweloperzy starają się ograniczyć podaż nowych mieszkań widząc słabszy popyt, np. ze względu na wysokie stopy procentowe" - wskazano.

Analitycy zwracają uwagę, że plany rządu uruchomienia preferencyjnych kredytów hipotecznych częściowo sytuację poprawią, ale i tak deweloperzy prawdopodobnie będą mierzyć się z nadpodażą mieszkań na początku 2023.

"Ogólnie obraz budownictwa jest więc dosyć negatywny i może ono okazać się jednym z najsłabszych elementów krajowej gospodarki w 2023 r. Istotną szansą jest rządowy program dofinansowania kredytów hipotecznych. Ale będzie to dotyczyć raczej drugiej połowy 2023 r." - dodano.

tus/ osz/