Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, liczba bezrobotnych w lutym wyniosła 1 milion 918 tysięcy 700 osób. Była większa niż przed miesiącem o 100 osób.
W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych spadła o ponad 337 tysięcy osób.