W najbliższych dniach dojdzie do podpisania trójstronnego porozumienia między PKO BP a Pocztą Polską i Bankiem Pocztowym, przewidującego wycofanie się PKO BP z akcjonariatu i wprowadzenie Pocztowego na giełdę, wynik z informacji "Pulsu Biznesu". Rozmowy są bardzo zaawansowane.

Według dziennika, możliwe są dwa scenariusze wyjścia PKO BP z akcjonariatu Banku Pocztowego (obecnie do Poczty należy 75% akcji, a do PKO BP 25%).

W pierwszym pakiet akcji odkupi Poczta. Według ustaleń "PB", w księgach PKO BP akcje Pocztowego wyceniane są na około 120 mln zł, ale prawdopodobnie bank będzie oczekiwał premii.

Drugi scenariusz zakłada wyjście PKO BP przez giełdę. Bank Pocztowy ma się na niej pojawić jak najszybciej, w optymistycznym scenariuszu - we wrześniu. To możliwe, bo bank przeszedł już wcześniej prawie całą drogę na giełdę łącznie z przygotowaniem prospektu, ale na ostatniej prostej musiał wycofać się z planów debiutu, przypomina gazeta.

"Poczta Polska od dwóch lat prowadzi działania w sprawie odkupienia Banku Pocztowego, bo jest to zgodne z naszą strategią, to jedno z kluczowych aktywów grupy. W budżecie inwestycyjnym mamy zabezpieczone pieniądze na tę transakcję, czekamy na decyzję strony mniejszościowego akcjonariusza" - powiedział rzecznik prasowy PP Zbigniew Baranowski.

"Rozmowy prowadzimy od dłuższego czasu. Obecnie nie mamy od Poczty Polskiej aktualnej oferty. Jeżeli ją otrzymamy, na pewno poważnie ją przeanalizujemy, mając na względzie interes akcjonariuszy PKO Banku Polskiego oraz perspektywy bezpiecznego rozwoju Banku Pocztowego" - powiedział z kolei p.o. dyrektora departamentu komunikacji korporacyjnej PKO BP Łukasz Świerżewski.