Decyzja rady nadzorczej zapadła z dniem 2 grudnia. W krótkim komunikacie na stronie internetowej PAIH nie podano jej przyczyn.

"Piotr Dytko został Członkiem Zarządu wykonującym funkcję i obowiązki Prezesa Zarządu do czasu powołania nowego prezesa. W Zarządzie Agencji pozostaje również Zdzisław Sokal" - czytamy.

PAIH jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Działa w Polsce oraz poprzez sieć biur na całym świecie. Z jednej strony pomaga polskim przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą, z drugiej - wspiera napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju.

Reklama