Miał być kolejny rekordowy rok dla inwestycji zagranicznych w Polsce, ale może się nie udać. Do końca października przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zostało zakończonych 75 projektów inwestycyjnych. To o prawie 11 proc. więcej niż przed rokiem i wzrost względem 2017 r., który z 70 przedsięwzięciami był rekordowy. PAIH deklaruje, że obecnie obsługuje o 10 projektów więcej niż w 2021 r. Jest mowa o ok. 200 kolejnych inwestycjach. Ich wartość może być wyższa o ponad 30 proc. od tej z zeszłego roku.
Ale na tym niestety koniec dobrych wiadomości. Pobicie rekordowej kwoty inwestycji z 2021 r. wydaje się mało realne, zważywszy, że dotąd mamy nieco ponad 1 mld euro. W porównaniu z 2021 r. to spadek o ok. 50 proc.