Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. o 1,7 pkt. proc. i wyniósł 28,2, a w imporcie zwiększył się o 1,2 pkt proc i stanowił 22,1 proc. - podał GUS.

Zgodnie z danymi GUS, że udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu ze styczniem 2014 roku o 0,8 pkt proc. i wyniósł 3,0 proc., w imporcie był niższy o 5,5 pkt proc. i stanowił 8,5 proc.

Według GUS, Ukraina zajmowała osiemnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste trzecie w imporcie, a w analogicznym okresie 2014 roku odpowiednio piętnaste i dwudzieste pierwsze miejsce. Udział Ukrainy w eksporcie obniżył się w porównaniu ze styczniem 2014 roku o 0,4 pkt proc. i wyniósł 1,3 proc., natomiast w imporcie był niższy o 0,3 pkt proc. i stanowił 0,8 proc.