W czwartek, podczas odbywającego się w Rzeszowie Kongresu 590, Dziennik Gazeta Prawna przyzna nagrody w rankingu „Gwiazdy ubezpieczeń”. To pierwsza edycja przedsięwzięcia, którego celem jest wskazanie zakładów ubezpieczeń wyróżniających się pod względem rezultatów finansowych.

Nie jest to konkurs, w którym towarzystwa są nagradzane za produkty - wtedy byłoby trudno o obiektywne wskazanie zwycięzców. Nasze zestawienie bierze pod uwagę twarde dane ze sprawozdań finansowych ubezpieczycieli, które mają stempel firmy audytorskiej.
Ranking uwzględnia rezultaty prawie 60 ubezpieczycieli, którzy w ubiegłym roku działali na naszym rynku. Braliśmy pod uwagę następujące wskaźniki obrazujące skalę prowadzonego biznesu, bezpieczeństwo oraz rentowność: składkę przypisaną brutto, aktywa, kapitały własne, wynik netto, wynik techniczny, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, wskaźnik szkodowości, wskaźnik kosztów.
Prócz dwóch ostatnich kategorii, w których były brane pod uwagę dane wyłącznie za 2021 r., zasadą było uwzględnienie zarówno wartości za 2021 r., jak i procentowej zmiany w porównaniu z 2020 r. W każdej z kategorii uszeregowaliśmy towarzystwa od najlepszego do najgorszego. Najlepszy otrzymywał 100 pkt, drugi - 99 pkt itd. Średnia punktacja za wartość bezwzględną i za dynamikę dawała wynik w poszczególnych kategoriach, a średnia ze wszystkich kategorii - wynik w klasyfikacji ogólnej.
Wzięcie pod uwagę dużej liczby wskaźników, a także równe traktowanie wartości bezwzględnych (promujących na ogół duże firmy) i zmiany procentowej (co sprzyja mniejszym) wyrównują szanse graczy z utrwaloną pozycją rynkową i tych, którzy dopiero ją budują.
Prócz wskazania najlepszych zakładów ogółem i najlepszych w poszczególnych kategoriach wyłonimy też liderów w ubezpieczeniach życiowych i majątkowych oraz wśród towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.
Gali, na której zostaną nagrodzeni zwycięzcy, będzie towarzyszyć panel dyskusyjny „Ubezpieczeni od wyzwań”. Przedstawiciele branży ubezpieczeniowej będą się zastanawiać nad takimi kwestiami, jak: warunki do zwiększenia penetracji ubezpieczeń w Polsce, perspektywy zyskowności naszej branży ubezpieczeniowej, zwłaszcza w kontekście rosnących wymogów nadzorczych i prokonsumenckich zmian, możliwości dalszej konsolidacji naszego rynku ubezpieczeń, ale też przyszłości działalności branż powiązanych z ubezpieczeniami, jak dystrybucja, likwidacja szkód. W trakcie dyskusji zostaną podjęte również tematy nowoczesnych technologii w branży ubezpieczeniowej czy znaczenia TUW na naszym rynku. ©℗