Wielka Brytania wprowadzi ujednolicone opakowania papierosów jako trzecie państwo po Australii i Republice Irlandzkiej. Głosowanie poprzedziły konsultacje społeczne i fachowe, z udziałem ekspertów medycznych i firm tytoniowych. Motorem tej zmiany jest troska o skalę nałogu wśród młodzieży. W Wielkiej Brytanii po pierwszego papierosa sięga codziennie ponad 600 dzieci w wieku od 11 do 15 lat. Konsultacje wykazały, że ujednolicenie wszystkich opakowań i umieszczenie na nich dużych ostrzeżeń oraz fotografii dotkniętych chorobami organów wewnętrznych może zmniejszyć tę liczbę, choć nie wydatnie. Obecnie toczy się dyskusja nad kolorem standardowych opakowań. Przemysł tytoniowy optuje za bielą, środowiska medyczne za brunatnym, lub zgniłozielonym. Ujednolicenie opakowań to kolejny krok w długiej walce brytyjskich lekarzy z lobby tytoniowym, począwszy od pierwszego zakazu reklamu papierosów w telewizji, wprowadzonego jeszcze w 1965 roku.