Rozmowy o przyszłości polskiej gospodarki, bezpieczeństwie i zacieśnianiu współpracy regionalnej, sytuacja na Ukrainie, powołanie Akademii Liderów Trójmorza oraz podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy małych reaktorów jądrowych – to były główne punkty czerwcowej, pierwszej odsłony Kongresu 590

Siódmą edycję Kongresu 590 zainaugurował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
- Cieszę się, że nadaliśmy Ukrainie status państwa współpracującego z Trójmorzem - powiedział prezydent, podkreślając coraz ważniejszą rolę, jaką odgrywa ta inicjatywa. - W Trójmorzu mówimy o wspólnym rozwoju, o tym, jak ułatwić transport towarów, o bezpieczeństwie i budowaniu więzi. Ta współpraca przynosi nam już wymierne efekty - zauważył.
ikona lupy />
Fot. materiały prasowe

Bezpieczeństwo energetyczne

Jednym z głównych tematów wydarzenia było połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos, w wyniku którego powstaje potężny koncern zdolny do przeprowadzenia transformacji energetycznej i zagwarantowania Polsce niezależności surowcowej, co przełoży się na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.
- Temat połączenia obu spółek stanowił przedmiot dyskusji przez 20 lat, ale dopiero 4 lata temu, na początku 2018 r., ten proces wystartował - przypomniał Marek Garniewski z Biura Relacji Inwestorskich PKN Orlen. - Do tej fuzji powinno dojść dużo, dużo wcześniej. Stanowi właściwą odpowiedź na trudne czasy. To jest krok w stronę niezależności surowcowej, energetycznej.
Alternatywne źródła energii były tematem kilku kongresowych paneli. Warto zauważyć, że to rozwój sieci dystrybucyjnej warunkuje kolejne inwestycje w dziedzinie OZE. Już dziś sieć nie może przyjąć części energii, którą mogłyby wyprodukować tysiące małych instalacji, co z kolei oznacza, że jej modernizacja stanowi warunek powodzenia transformacji energetycznej w Polsce.
- Do 2030 r. PGE przeznaczy na inwestycje 75 mld zł. Realizujemy obecnie projekt budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica na Morzu Bałtyckim o mocy 2,5 GW razem z naszym duńskim partnerem. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i już za cztery lata popłynie pierwszy prąd od PGE z Bałtyku - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
Zwieńczeniem pierwszej części Kongresu było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy Grupy Enea z firmą Last Energy w zakresie rozwoju małych modułowych reaktorów jądrowych. Jak podkreślił Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A., modułowa energetyka jądrowa jako bezpieczne, skalowalne i sterowalne źródło energii, może być istotnym filarem polskiego bezpieczeństwa energetycznego.
- Odejście bezpośrednio w energetykę odnawialną jest możliwe, ale wymaga znacznie więcej czasu, niż zakładano do niedawna - wskazywał Paweł Majewski. - W związku z tym musimy wprowadzać zeroemisyjną energetykę, bezpieczną i sterowalną. I takie właśnie są małe reaktory jądrowe - zaznaczył.
Podczas czerwcowego wydarzenia TAURON S.A. poinformował o nowej strategii spółki przedstawiającej plany w dziedzinie czystej energii.
- Postawiliśmy na szeroko rozumiane OZE - powiedział Paweł Szczeszek, prezes zarządu TAURON S.A. - To nie tylko wiatraki na lądzie i morzu, fotowoltaika i elektrownie wodne. Pod tym hasłem musi się mieścić dużo więcej - przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne kraju. Potrzebne jest bilansowanie energii, magazyny, nowoczesna i sprawna sieć dystrybucyjna. Oznacza to duże inwestycje. Musimy zaprojektować od zera nowy system dystrybucji i zrobić wszystko, by nie utrzymywać dwóch systemów naraz. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że zanim dojdziemy do neutralności klimatycznej w 2050 r., do tego czasu będziemy używać węgla.

Strategiczna neutralność klimatyczna

Wiele miejsca poświęcono rozmowom dotyczącym dojścia Polski do neutralności klimatycznej. To nie tylko podstawowy warunek zapobieżenia katastrofie ekologicznej, lecz także sposób na uniezależnienie się od paliw kopalnych, który - w kontekście obecnej sytuacji politycznej we wschodniej Europie - staje się coraz pilniejszy. Neutralność klimatyczna to również dostęp do taniej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Transformacja, inwestycje i projekty w kierunku neutralności klimatycznej to olbrzymie przedsięwzięcie, także biznesowe.
- W naszej Strategii Rozwoju zapisaliśmy dojście do neutralności klimatycznej w 2050 r. Nasz cel podzielony jest na poszczególne etapy, jeden z najbliższych to 2025 r., gdzie szacujemy dostępność 920 MW dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych, oraz 18 MW energii zmagazynowanej we wszelkiej postaci, tj. elektrycznej, cieplnej, wodorowej i innych. Na dziś w ciągu dwudziestu kilku lat chcemy przeznaczyć ok. 14 mld zł na rozwój OZE - powiedział Lech Żak, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Enea SA.
Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymusiło zintensyfikowanie zainteresowania wodorem. Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej IRENA szacuje, że w 2050 r. będziemy mieć ok. 12 proc. energii pochodzącej z wodoru. Największy polski koncern energetyczny PKN Orlen w swojej strategii do 2030 r. odnosi się do wodoru.
- Kierunki, jakie nadaje nam Unia Europejska, czyli 10 mln t wodoru produkcji własnej oraz 10 mln t wodoru importowanego nisko- i zeroemisyjnego w 2030 r., to nie jest już daleka przyszłość, ale rzeczywistość, która dzieje się tu i teraz - podkreślał Grzegorz Jóźwiak, dyrektor biura wdrożenia paliw alternatywnych PKN Orlen.
Rola instytucji finansowych i rynku kapitałowego
W kontekście bezpieczeństwa energetycznego oraz związanych z nim nowych inwestycji infrastrukturalnych ważną rolę odgrywają instytucje finansowe, a zwłaszcza największe z nich: Grupa PZU S.A. oraz banki: PKO Bank Polski S.A. i Bank Pekao S.A.
Prezes PKO BP Iwona Duda podkreśliła, że „PKO, jako bank polski, angażuje się w wiele inicjatyw, które służą rozwojowi gospodarczemu naszego kraju, ale też zapobiegają pewnym niepożądanym zjawiskom. Jedno trzeba na wstępie zaznaczyć - niezależnie od tego, jakie wyzwania pojawią się w gospodarce, to konieczne jest, by funkcjonował w niej nowoczesny i dobrze rozwinięty system bankowy”.
Skalę zaangażowania banku pokazuje także kwota ćwierć biliona złotych, które PKO Bank Polski przeznaczył na finansowanie swoich klientów.
Prezes Zarządu PZU S.A. Beata Kozłowska-Chyła przypomniała, że podobną rolę odgrywa kierowana przez nią spółka.
- Zbudowaliśmy jedyny w Polsce i największy w naszej części Europy konglomerat finansowy, z aktywami przekraczającymi 400 mld zł. To jest duży potencjał, który powoduje, że Grupa PZU stanowi ważny podmiot na mapie gospodarczej nie tylko kraju, ale też regionu Europy Środkowej i Wschodniej - zaznaczyła prezes PZU. - Należy też wspomnieć o działalności inwestycyjnej naszej spółki - lokuje ona środki na rynku finansowym, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego.
W Grupie PZU znajdują się dwa banki - Bank Pekao S.A. i Alior. W 2021 r. udzieliły one kredytów na łączną kwotę 215 mld zł.
Jednak nawet największe i najsilniejsze banki nie mogą funkcjonować bez silnego rynku kapitałowego - zauważył Jarosław Fuchs, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący pion bankowości prywatnej i produktów inwestycyjnych. Jak dodał, Polska ma przed sobą duże inwestycje infrastrukturalne - jak choćby Centralny Port Komunikacyjny, szybka kolej Kijów-Lwów-Warszawa czy transformacja sektora energetycznego. Z punktu widzenia sektora finansowego oraz publicznego ich gigantyczna skala wydaje się trudna do udźwignięcia.
- Chodzi o biliony złotych, które trzeba przeznaczyć na te inwestycje. Myślę, że rynek kapitałowy jest najlepszym miejscem do pozyskania środków. Pamiętajmy, że 20 proc. inwestycji w Polsce jest finansowane właśnie na podstawie tego obszaru. W przypadku Stanów Zjednoczonych odsetek ten wynosi 80 proc., z kolei średnio w skali globalnej 70 proc. Czyli mamy również potężną przestrzeń do osiągnięcia poziomów, które obowiązują na całym świecie - powiedział wiceszef Banku Pekao S.A.
ikona lupy />
Fot. materiały prasowe

Kontynuacja w Rzeszowie

Wiele uwagi podczas kongresu poświęcono sytuacji w Ukrainie. Zaproszeni eksperci dyskutowali, jak pomóc Ukrainie w odbudowie jej potencjału gospodarczego, w tym systemu opieki zdrowotnej oraz w likwidacji zniszczeń wojennych.
Wojciech Majewski, p.o. prezes Kongresu 590, krótko podsumował czerwcowe wydarzenie.
- Poruszaliśmy kwestie w obecnej sytuacji dla Polski najważniejsze, czyli współpracy międzynarodowej krajów Trójmorza oraz modeli zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Zrobiliśmy duży krok w kierunku zagwarantowania niezależności energetycznej kraju. Powinniśmy się skupić na zacieśnianiu relacji z krajami inicjatywy, bo to może być gwarancją naszego bezpieczeństwa - powiedział.
Druga część 7. edycji Kongresu 590 odbędzie się w Rzeszowie, stolicy Podkarpacia. To region, który od dawna jest uznawany za lidera innowacyjności.
- Podobnie jak w roku ubiegłym, w Rzeszowie podczas Kongresu 590 zostaną wręczone Nagrody Gospodarcze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Trafią w ręce najlepszych polskich przedsiębiorców, w tym start-upów, które właśnie u nas, na Podkarpaciu mają szanse rozwinąć skrzydła - podkreślił Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.