Obie firmy otrzymały łącznie karę w wysokości wysokości 23 tys. zł. Urząd przeprowadził u obu przedsiębiorców kontrole z przeszukaniem oraz wszczął dwa postępowania antymonopolowe - przeciw Coneco w czerwcu 2014 r., a przeciw Tutek w kwietniu 2013 r.

"Zgodnie z prawem ochrony konkurencji, zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji. Za udział w nielegalnym porozumieniu cenowym na producenta wózków dziecięcych Tutek - Urząd nałożył karę blisko 16 tys. zł. Na obniżenie kary wpłynęło zaniechanie praktyki natychmiast po wszczęciu postępowania. Drugiemu z producentów - Coneco - Urząd nakazał zmianę stosowanej praktyki oraz nałożył sankcję finansową ponad 7 tys. zł. Na wysokość kary wpływ miał m.in. nieznaczny udział spółki na rynku akcesoriów dla dzieci" - czytamy w komunikacie.

Z analizy zgromadzonego podczas kontroli materiału oraz prowadzonych postępowań wynika, że producenci wózków dla dzieci Coneco oraz Tutek narzucali swoim dystrybutorom ceny odsprzedaży. Skutki takiej praktyki odczuli konsumenci, którzy mieli ograniczony dostęp do produktów tych producentów po cenach niższych niż ustalone, podał również Urząd.

"Praktyka była uciążliwa również dla dystrybutorów, którzy nie mogli konkurować między sobą ceną. Obaj producenci działali podobnie, kontaktowali się ze sprzedawcami detalicznymi, którzy sprzedawali produkty po cenach niższych niż odgórnie narzucone (najczęściej w serwisie aukcyjnym) i nakazywali zmianę polityki cenowej" - czytamy dalej w komunikacie.

Decyzje są ostateczne, obaj przedsiębiorcy nie odwołali do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.