"Nie mamy za wiele danych za 2015 rok, a te, które zostały opublikowane (…) są dość obiecujące, jeśli chodzi o PKB, ale nie inflację. Nasze oczekiwania są zbieżne z zapisanym w budżecie poziomem na 2015 rok" - powiedział Szczurek podczas konferencji prasowej.

"Sytuacja gospodarcza jest dobra, ale nie nadmiernie dobra. Ujemna luka popytowa sugeruje, że moglibyśmy się rozwijać szybciej" - podkreślił minister.

Komentując dane o PKB za IV kw. ub.r. Szczurek stwierdził, że był to "solidny wzrost", osiągnięty m.in. dzięki dobrej wydajności, inwestycjom.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) spowolnił do 3,1% r/r w IV kw. 2014 r. z 3,3% r/r w poprzednim kwartale.

W połowie lutego GUS podał w szybkim (eksperymentalnym) szacunku, że PKB wzrósł o 3,0% r/r w IV kw. ub.r.

W całym 2014 r. wzrost PKB wyniósł 3,3%. Analitycy bankowi spodziewają się utrzymania wzrostu w tym roku na ubiegłorocznym poziomie lub niewielkiego przyspieszenia do ok. 3,5-3,6%.