Przez całą pierwszą dekadę tego stulecia na 10 tys. mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym przypadało ok. 1,5 tys. podmiotów zgłoszonych do rejestru REGON. Później ta liczba zaczęła rosnąć i w 2021 r. na 10 tys. potencjalnych zatrudnionych przypadało już ponad 2,1 tys. podmiotów - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ten przyrost niemal w całości zawdzięczamy osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Nie oznacza to wyłącznie eksplozji przedsiębiorczości. Po części to również efekt legalizowania działalności, która wcześniej prowadzona była w szarej strefie. Po części - wykorzystywania JDG jako alternatywnej formy zatrudnienia. W ostatnim czasie przykładem branży, w której popularne staje się prowadzenie działalności gospodarczej, jest informatyka - w związku z korzystnymi zasadami opodatkowania.
W grupie podmiotów zatrudniających mniej niż 10 osób największe „zagęszczenie firm” przypada na miejscowości letniskowe. Liderem jest Karpacz, gdzie w ub.r. było więcej firm niż osób w wieku produkcyjnym, a na kolejnych miejscach znajdują się ośrodki nadmorskie.
Dopiero na siódmym miejscu jest pierwsza miejscowość z Mazowsza. Nie jest to jednak Warszawa, a znajdująca się w okolicach Piaseczna Lesznowola.
Statystyki Karpacza podskoczyły w pierwszej połowie poprzedniej dekady. Takie miejscowości jak Rewal czy Łeba w ostatnich latach zanotowały wzrost. Na tle lidera jest on jednak stosunkowo skromny. A wcześniej ich wyniki nie różniły się mocno od tego, co było dwie dekady temu.
Mapa przedsiębiorczości wyglądałaby inaczej, gdyby brać pod uwagę tylko większe firmy, zatrudniające co najmniej 10 osób. Na czele znalazłby się Rzgów w okolicach Łodzi, z jego centrum handlu odzieżą, czy podpoznańskie Tarnowo Podgórne. „Ponad 250 firm funkcjonujących w Tarnowie Podgórnym to podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. Inwestycje zagranicznych firm szacowane są na ponad 1 mld dol.” - informuje gmina. Trzecie miejsce zajęłaby Kalwaria Zebrzydowska położona między Wadowicami a Krakowem.
Wysokość wskaźnika obliczanego przez GUS zależy nie tylko od liczby firm, lecz także od tego, jak liczna jest dana gmina, miasto czy powiat. To pomogło np. podlaskiej Białowieży znaleźć się w zestawieniu siedzib dużych podmiotów.
Według statystyk w końcu sierpnia w REGON było zarejestrowanych ponad 4,9 mln podmiotów, o prawie 103 tys. więcej niż na koniec ub.r. W każdym z tegorocznych miesięcy rejestrowano ponad 30 tys. nowych firm, a przeciętnie prawie 20 tys. było wyrejestrowywanych. Wiosną tego roku przekroczona została granica 600 tys. podmiotów z zawieszoną działalnością. Oznacza to, że na taki krok zdecydowano się w odniesieniu do 12,5 proc. podmiotów w rejestrze. Po ponad 120 tys. przypadków zawieszenia działalności przypada na należące do najliczniej reprezentowanych w naszej gospodarce branż - budowlanej i handlowej. ©℗
AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA W MIASTACH I POWIATACH / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe