Nie oznacza to wyłącznie eksplozji przedsiębiorczości. Po części to również efekt legalizowania działalności, która wcześniej prowadzona była w szarej strefie. Po części - wykorzystywania JDG jako alternatywnej formy zatrudnienia. W ostatnim czasie przykładem branży, w której popularne staje się prowadzenie działalności gospodarczej, jest informatyka - w związku z korzystnymi zasadami opodatkowania.
W grupie podmiotów zatrudniających mniej niż 10 osób największe „zagęszczenie firm” przypada na miejscowości letniskowe. Liderem jest Karpacz, gdzie w ub.r. było więcej firm niż osób w wieku produkcyjnym, a na kolejnych miejscach znajdują się ośrodki nadmorskie.