Luty tego roku, przyniósł w odczuciu polskich firm wyraźną poprawę koniunktury gospodarczej. Tak wynika z Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, tworzonego na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

Badanie wykazało, że wskaźnik oceny przyszłej sytuacji biznesowej w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy, rośnie najszybciej od lipca ubiegłego roku. Polepszeniu uległa też prognoza dotycząca najbliższych sześciu miesięcy. Spośród ankietowanych firm, 24 procent doświadczyło w lutym poprawy sytuacji biznesowej w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast 38 procent z nich oczekuje polepszenia koniunktury w perspektywie najbliższego półrocza.

Najlepiej swoją sytuację oceniają firmy świadczące usługi dla biznesu oraz przedsiębiorstwa z sektora finansowego. Pewną poprawę względem stycznia odczuła też branża transportowa. Istotnym zmianom nie uległa natomiast bieżąca sytuacja firm budowlanych oraz handlowych. Najbardziej zaś pogorszyła się koniunktura w przemyśle i górnictwie.

W odniesieniu do przyszłości, najmniej optymistyczne są przedsiębiorstwa transportowe, które wciąż doświadczają bardzo poważnych ograniczeń w odniesieniu do rynków wschodnich. Umiarkowanie pozytywna jest natomiast ocena przyszłości dokonana przez firmy finansowe i przemysłowe. największy optymizm co do przyszłości okazują przedsiębiorstwa budowlane, co wskazuje, że branża zaczyna podnosić się z głębokiego kryzysu, w jaki popadła kilka lat temu.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP oceniają co miesiąc aktualny klimat dla prowadzenia interesów i prognozują koniunkturę dla biznesu.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 10 tysięcy firm zatrudniających około 5 milionów pracowników.

Bankowcy w nieco gorszych nastrojach

Bankowcy w nieco gorszych nastrojach. Indeks koniunktury bankowej Pengab w lutym spadł o 2,5 punktu i wynosi 19,8 punktu.

Mimo to w najbliższych miesiącach przewiduje się wzrost aktywności klientów, szczególnie jeśli chodzi o chęć zaciągania kredytów. Takie są wyniki badania TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich.

Środowisko bankowe podtrzymuje poza tym umiarkowany optymizm co do poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki państwa oraz gospodarstw domowych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 5-19 lutego w 200 placówkach, reprezentujących wszystkie typy banków działających w naszym kraju.