"Grupa kapitałowa GPW i Towarowa Giełda Energii otrzymała 23 lutego 2015 r. zgodę z Ministerstwa Finansów na uruchomienie rynku obrotu instrumentami pochodnymi na towary. Będzie on prowadzony przez TGE i planujemy uruchomienie go na przełomie września i października" - powiedział Łazor na konferencji prasowej.

"Dalszy rozwój rynku towarowego jest jednym z kluczowych elementów strategii GPW na najbliższe lata. Wzbogaci ofertę produktową całej grupy i uatrakcyjni nasz rynek kapitałowy" - dodał prezes GPW Paweł Tamborski.

Przedstawiciele giełdy zapewniają, że mają gotową koncepcję instrumentu, zasad obrotu oraz notowań - reguły działania będą bowiem analogiczne do funkcjonujących od lat na rynku futures GPW. Decyzja resortu finansów pozwala na rozpoczęcie faktycznej pracy i rozmów z uczestnikami rynku.

"Kluczowe zadanie to rozwój płynności i przyciągnięcie nowych podmiotów na rynek. Poza uczestnikami branżowymi, czyli członkami TGE, będziemy chcieli pozyskać instytucje finansowe z Polski oraz z zagranicy" - zaznaczył Łazor.

Według niego, w pierwszej kolejności będą notowane kontrakty futures na energię elektryczną, później na gaz ziemny.

"Jednak wobec dużego zainteresowania rynkiem gazu będziemy prowadzić prace jednocześnie nad oboma rynkami. Jeśli byłoby to uzasadnione, moglibyśmy więc uruchomić je jednocześnie" - podkreślił Łazor.

Jak zapowiada GPW, gros nakładów inwestycyjnych spółki zostanie przeznaczone właśnie na ten cel.

"Przewidywane nakłady inwestycyjne grupy GPW wyniosą 40-60 mln zł, z czego większa część dotyczy rozwoju rynku towarowego" - wskazał wiceprezes GPW Karol Półtorak.

"Nie spodziewamy się jednak dużej kontrybucji nowego rynku do wyników grupy w tym roku. Sądzę, że pojawią się one dopiero w roku 2016" - podsumował Tamborski.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.