"Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej spadł o 4,9 pkt. proc. i ukształtował się na poziomie minus 16,6" - napisano w komunikacie GUS. Dodano, że ceny koniunktury w budownictwie ponownie się poprawiły, ale pozostają negatywne.

"Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej spadł o 4,9 pkt. proc. i ukształtował się na poziomie minus 16,6" - napisano w komunikacie GUS.

"Największy wpływ na spadek BWUK miały oceny dotyczące obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek odpowiednio o 8,4 pkt. proc. i 6,3 pkt. proc.) oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i obecnego dokonywania ważnych zakupów (spadek o 3,3 pkt. proc.)" - dodano.

W porównaniu do lutego 2014 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 3,5 pkt. proc.

Reklama

Według GUS wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej obniżył o 5,2 pkt. proc. i ukształtował się na poziomie minus 21,7.

Reklama

"Wśród składowych wskaźnika najbardziej pogorszyły się oceny dotyczące przyszłej możliwości oszczędzania pieniędzy i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek odpowiednio o 7,4 pkt. proc. i 6,3 pkt. proc.)" - napisano.

"Przewidywania dotyczące przyszłego poziomu bezrobocia oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego obniżyły się odpowiednio o 3,8 pkt. proc. i 3,3 pkt. proc." - dodano.

W lutym WWUK osiągnął wartość o 2,5 pkt. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2014 r.

Oceny koniunktury w budownictwie ponownie się poprawiły, ale pozostają negatywne

Z badania wynika, że w lutym ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 11 (w styczniu minus 13). Poprawę koniunktury sygnalizuje 12 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 23 proc. Przed miesiącem było to odpowiednio 11 proc. i 24 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"W lutym dalszemu pogorszeniu ulegają oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji. Ograniczenie produkcji wpływa na coraz bardziej niekorzystne oceny sytuacji finansowej, a także planowane zmniejszenie zatrudnienia. Nadal jest sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od przewidywań formułowanych przed miesiącem i w analogicznym miesiącu ostatnich kilku lat" - napisano w komentarzu.

Z badania wynika również, że przedsiębiorcy spodziewają się nieco mniejszego od zapowiadanego w styczniu spadku cen robót budowlano-montażowych.

"Spośród badanych podmiotów 23 proc. (przed rokiem 21 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się nieznacznego ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, choć zmniejszającego się systematycznie na przestrzeni ostatnich dwóch lat" - dodano.