Jest możliwe, że w tym roku stopa bezrobocia będzie jednocyfrowa. Jak zaznaczył minister pracy Władysław Kosiniak Kamysz, najtrudniejszy miesiąc czyli styczeń mamy juz za sobą. Teraz może być już tylko lepiej. Minister przypomniał, że przed rokiem poziom bezrobocia w styczniu wynosił 14 procent a teraz 12.

Mamy więc 2 punkty procentowe mniej. Gdybyśmy ten rok zakończyli na poziomie bezrobocia jednocyfrowego, byłby to ogromny sukces polskich przedsiębiorców, polskiego rynku pracy - podkreślił minister Kosiniak-Kamysz. Dodał, że spadek bezrobocia będzie wyraźnie widoczny w okresie letnim i ważne będzie utrzymanie tego spadku do końca roku. Przypomniał, że w ubiegłym roku to się udało, gdyż bezrobocie systematycznie obniżało się. Nie był to więc spadek tylko sezonowy. Jest więc szansa, że przy wzroście gospodarczym jaki mamy i przy optymizmie przedsiębiorców i w tym roku bezrobocie będzie systematycznie spadało.

Minister zaznaczył, że rynkowi pracy sprzyjają też zmiany w funkcjonowaniu urzędów pracy a także większe środki na aktywne formy walki z bezrobociem. Według ostatnich danych GUS w styczniu stopa bezrobocia wyniosła 12 procent wobec 11,5 procent w grudniu.