Rekomendacja "uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju grupy kapitałowej", podał Kruk w komunikacie.

"Naszym priorytetem jest niezmiennie dalszy rozwój, ekspansja i zwiększanie zysków. Uważamy, że nie przeszkodzi w tym wypłata dywidendy po bardzo dobrym roku. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku osiągnęliśmy 126 mln zł zysku netto, co już daje prawie 30 procent więcej niż w całym roku poprzednim" - skomentował decyzję prezes Piotr Krupa, cytowany w informacji prasowej.

Jeśli akcjonariusze spółki zaakceptują propozycję, będzie to pierwsza wypłata dywidendy w historii Grupy Kruk na GPW w Warszawie, podkreśla spółka.

"Zarząd nie wyklucza rekomendacji wypłaty dywidendy w kolejnych latach, a decyzja o jej wydaniu będzie ustalana każdorazowo biorąc pod uwagę nadrzędne plany i perspektywy rozwoju, zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, a także aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową Grupy Kapitałowej KRUK" - czytamy dalej w komunikacie.

Ponadto zarząd spółki informuje, iż w pozostałej części zysk netto za rok obrotowy 2014 przy założeniu podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały zgodnie z ww. rekomendacją zarządu przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.

Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 405,61 mln zł w 2013 r.