Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) będzie wnioskował o wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku na poziomie zapisanym w polityce spółki, poinformował prezes Marek Woszczyk, zapewniając, że rekomendacja będzie przewidywać przeznaczenie na ten cel co najmniej 40% zysku.

"Zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe w 2014 r., więc zarząd będzie wnioskował o wypłatę dywidendy w wysokości zapisanej w polityce spółki" - powiedział Woszczyk na konferencji prasowej.

Prezes przypomniał, że zakłada ona wypłatę 40-50% zysku netto spółki.

"Na dziś zapewniamy, że będzie to minimum 40% zysku, ale ostateczną decyzję co do wysokości dywidendy podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy" - podsumował Woszczyk.

W czerwcu 2014 r. akcjonariusze PGE zdecydowali o przeznaczeniu 2.056,74 mln zł z zysku netto za 2013 r., wynoszącego 2.337,56 mln zł, na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 1,10 zł na akcję.

Obecnie Skarb Państwa posiada 58,39% akcji PGE.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%.