Konferencja w Karpaczu, która potrwa od 6 do 8 września, to ponad 300 debat poświęconych najważniejszym zagadnieniom z dziedziny polityki, gospodarki czy innowacji. W tym roku szczególne miejsce zajmuje „ścieżka ukraińska”.
Konflikt zbrojny tuż za wschodnią granicą Unii Europejskiej przybrał skalę niespotykaną od zakończenia II wojny światowej. Eksperci nieustannie zastanawiają się nad jego możliwym wpływem na trendy w wymiarze geopolitycznym, militarnym, społecznym oraz ekonomicznym.
Destabilizujący efekt wojny ma też wpływ na światową gospodarkę i zwiększa ryzyka dla środowiska i klimatu. Pogarsza się poziom bezpieczeństwa nuklearnego, wciąż istnieje niepewność dostaw żywności, brakuje stabilnego rynku wymian produktów i energii. Już teraz z powodu wzmocnienia i rozszerzenia wschodniej flanki Paktu Północnoatlantyckiego oraz obecności amerykańskich wojsk na Starym Kontynencie burzy się wizja Niemiec i Francji o zbudowaniu osobnego europejskiego bieguna geopolitycznego. Także społeczeństwo, w reakcji na wojnę, wywiera coraz większą presję na decydentów politycznych w Europie.
Sytuacja, w której znalazł się świat, ukazała słuszność polskiego podejścia do bezpieczeństwa. Może to stanowić początek odbudowywania prestiżu Polski na arenie międzynarodowej, jak również dalekosiężnej wizji strategicznej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa. Jedno z pytań, na które należy odpowiedzieć, dotyczy tego, jak po wojnie w Ukrainie zmieni się świat. Spróbują to zrobić uczestnicy panelu dyskusyjnego, który odbędzie się pod hasłem „Geostrategiczne konsekwencje wojny na Ukrainie”.
Wśród zaproszonych uczestników są m.in. Anna Fotyga, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Ilya Ponomarev, pochodzący z Rosji polityk i przedsiębiorca w dziedzinie wysokich technologii, oraz generał Waldemar Skrzypczak. Za moderację debaty będzie odpowiadać Maria Zolkina, dyrektor ds. bezpieczeństwa regionalnego i badań nad konfliktami w Fundacji Inicjatywy Demokratyczne. ©℗
PAO