Odpady
Elektrośmieci w postaci zużytych tonerów, żarówek czy czajników elektrycznych, jeśli nie przekraczają w sumie 5 kg rocznie, będą zwolnione z konieczności prowadzenia dla nich ewidencji odpadów. Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów i ilości odpadów wyłączonych z tego obowiązku.
Nowy projekt wynika z potrzeby wprowadzenia do listy odpadów, dla których nie trzeba prowadzić ewidencji, czterech dodatkowych pozycji. Pod pierwszą mieszczą się m.in. żarówki, sprzęt kuchenny czy urządzenia biurowe, które nie zawierają niebezpiecznych elementów, a więc np. klawiatury, zasilacze, modemy. Druga obejmuje przewody i kable, tonery bądź pojemniki na tusz. Kolejne dwie obejmują różne rodzaje baterii: paluszki, baterie guzikowe czy akumulatory. Warunkiem zwolnienia będzie utrzymanie ich ilości poniżej 5 kg rocznie dla każdej z kategorii.
Projekt obejmie około 1,5 mln małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki niemu nie będą zobowiązani prowadzić ewidencji tych odpadów i przekazywać sprawozdań marszałkom województw. Rejestr takich śmieci będą prowadzić kolejni ich posiadacze, którzy mają odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.
Oprócz nowych kategorii zwolnienia w dalszym ciągu będą dotyczyć odpadów z korka i kory, szkła, tworzyw sztucznych czy betonu lub gruzu. Dopuszczalna dla nich masa waha się – w zależności od pozycji – od 5 kg do nawet 5 ton.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień